Voortgang Museum Arnhem

15 februari 2021

Museum Arnhem verbouwt en breidt uit. In het museumgebouw komt een nieuwe vleugel, ontworpen door Benthem Crouwel Architects

Uitschuiven nieuwbouw
De nieuwe vleugel wordt gerealiseerd bovenop een nieuwe uitkraging. Voor het plaatsen van deze 15 meter nieuwe uitkraging zou een steigerconstructie nodig zijn, maar de druk die hierdoor ontstaat kan de stabiliteit van de stuwwal aantasten. Er is daarom gekozen voor het uitschuiven van de nieuwbouw. De eerste 11,4 meter van de vleugel is op 4 december 2020 uitgeschoven. Rots Bouw bouwde vervolgens het tweede deel van de bovenbouw, als een soort contragewicht. Begin januari 2021 werd de nieuwbouw nog eens 4,8 meter verder geschoven. De nieuwe vleugel is reeds duidelijk zichtbaar vanaf de bovenkant aan de Utrechtseweg en vanaf de Rijn onderlangs. 

Om de grote uitkraging te maken in de nieuwbouw zijn 2 stalen vakwerkconstructies ontworpen die de kanaalplaatvloer te dragen. Het dak is ter plaatse van de uitkraging licht uitgevoerd in staal om de belasting op de vakwerken te beperken. In het overige deel van het gebouw is het dak uitgevoerd in kanaalplaten om warmte en koude te accumuleren.

Draagconstructie
Pieters Bouwtechniek heeft de constructie ontworpen voor de aanpassingen in het monumentale bestaande gebouw en voor de nieuwbouw. De opdrachtgever heeft gevraagd om een flexibel indeelbaar gebouw. Pieters heeft hierbij een draagconstructie ontworpen met dragende vakwerken in de gevels zodat er geen tussenkolommen nodig zijn en de grote uitkraging aan de Rijnzijde gemaakt kan worden. De nieuwbouw staat naast een steile helling en sluit aan de andere zijde aan op het bestaande museum dat is gefundeerd op staal. De nieuwbouw wordt gefundeerd op grondverdingende schroef-injectie palen, zodat geen schade ontstaat aan het bestaande gebouw. De palen zijn over de gehele lengte gewapend om horizontale belastingen uit gronddruk en wind op te kunnen nemen.

Naar verwachting opent Museum Arnhem in 2022 haar deuren voor het publiek.

In onderstaande video van Rots Bouw is in animatie te zien hoe de nieuwe vleugel uitgeschoven werd.

(bron: bouwwereld.nl)Terug naar het nieuwsoverzicht