Museum Arnhem


Betrokken partijen

Opdrachtgever:

Gemeente Arnhem

Architect:

Benthem Crouwel Architecten BV

Hoofdaannemer:

Rots Bouw

Projectdata

Start ontwerp - Oplevering:

2016 - 2022

Omvang:

5000 m2 BVO

Locatie:

Arnhem

Beeldmateriaal:

Jannes Linders | Bouwfoto's: Pieters Bouwtechniek

Vakprijzen gewonnen:

Nationale Staalprijs 2022, in de categorie Utiliteitsbouw

Museum Arnhem heeft een grondige verbouwing ondergaan. De meest in het oog springende verandering is de monumentale koepel met open karakter die de ontmoetingsplek van het museum is. Samen met de museumwinkel en het museumcafé is deze publieksruimte ook het vertrekpunt voor een logisch zalencircuit. Via de grote buitentrap wordt de tuin bij het museum betrokken.

De hoofdentree aan de Utrechtseweg is behouden. Daarnaast is er een toegang bijgekomen, aan de binnentuin. Vanuit de hoofdentree kom je in de koepel: het nieuwe entreegebied, het punt vanuit waar de museumroute en de horeca duidelijk en direct bereikbaar zijn. De koepel is van binnen opengebroken. Waar mogelijk zijn de dichtgezette ramen geopend.

Nieuw is dat het depot voor de collectie van Museum Arnhem en de archeologie van gemeente Arnhem nu een plek hebben onder de nieuwe overstekvleugel. Wat de nieuwe vleugel uniek maakt, is dat hij aan beide zijden verder uitsteekt. Hierdoor is de nieuwe vleugel zowel vanaf de Utrechtseweg en Onderlangs goed zichtbaar.

Pieters heeft de constructie ontworpen voor de aanpassingen in het bestaand en voor de nieuwbouw. De opdrachtgever heeft gevraagd om een flexibel indeelbaar gebouw. Pieters heeft hierbij een draagconstructie ontworpen met dragende vakwerken in de gevels zodat er geen tussenkolommen nodig zijn en de grote uitkraging aan de Rijnzijde gemaakt kon worden. De nieuwbouw staat naast een steile helling en sluit aan de andere zijde aan op het bestaande museum dat is gefundeerd op staal. De nieuwbouw wordt gefundeerd op grondverdingende schroef-injectie palen, zodat geen schade ontstaat aan het bestaande gebouw. De palen zijn over de gehele lengte gewapend om horizontale belastingen uit gronddruk en wind op te kunnen nemen.

Om de grote uitkraging te maken in de nieuwbouw zijn 2 stalen vakwerkconstructies ontworpen die de kanaalplaatvloer te dragen. Het dak is ter plaatse van de uitkraging licht uitgevoerd in staal om de belasting op de vakwerken te beperken. In het overige deel van het gebouw is het dak uitgevoerd in kanaalplaten om warmte en koude te accumuleren.

De fundering en de half ondergrondse ruimte zijn ontworpen in gewapend beton.

Museum Arnhem is gedeeltelijk zwevend boven een stuwwal - een door een ijstong opgestuwde heuvelrug - gebouwd. Om dat te realiseren is een spectaculaire constructie bedacht: een uitschuifmechanisme door middel van vijzels. Cobouw schreef er een artikel over. 

In september 2022 publiceerde Bouwen met Staal een druiluik over het project:

Bouwen met Staal publiceerde nog een artikel over het project: Renovatie en uitbreiding Museum Arnhem | Kunststuk in het landschap

Het vakblad Bouwen in Gelderland publiceerde in oktober 2020 een artikel over het museum: Monumentale koepel van Museum Arnhem krijgt open karakter terug. Ook in november 2021 publiceerde het vakblad een artikel over het museum: Bouw Museum Arnhem nadert voltooiing.

Cobouw publiceerde een artikel over de schuifoperatie op de stuwwal: 82.000 unieke tegeltjes voor museum op stuwwal: krijg die maar eens op de juiste plek

In U-Profiel verscheen een artikel over de constructie van het museum: Museum Arnhem: structural design

Een webinar over de vernieuwbouw van Museum Arnhem, georganiseerd door Bouwen met Staal, is terug te kijken via de video hieronder. Constructief ontwerp, architectuur en uitvoering van het project werden toegelicht door onder meer Chris Bosveld van Pieters Bouwtechniek. 

In onderstaande video van Rots Bouw is in animatie te zien hoe de nieuwe vleugel uitgeschoven werd.

(bron: onder meer Cobouw)