Museum Arnhem


Betrokken partijen

Opdrachtgever:

Gemeente Arnhem

Architect:

Benthem Crouwel Architecten BV

Hoofdaannemer:

Rots Bouw

Projectdata

Start ontwerp - Oplevering:

2016 - 2022

Omvang:

5000 m2 BVO

Locatie:

Arnhem

Beeldmateriaal:

Benthem Crouwel Architecten BV

Museum Arnhem ondergaat een grondige verbouwing. De meest in het oog springende verandering is de monumentale koepel die een open karakter krijgt en de ontmoetingsplek van het museum wordt. Samen met de museumwinkel en het museumcafé wordt deze publieksruimte ook het vertrekpunt voor een logisch zalencircuit. Via de grote buitentrap wordt de tuin bij het museum betrokken. 

De hoofdentree wordt behouden aan de Utrechtseweg. Daarnaast komt er een toegang bij, aan de binnentuin. Vanuit de hoofdentree kom je in de koepel: het nieuwe entreegebied, het punt vanuit waar de museumroute en de horeca duidelijk en direct bereikbaar zijn. De koepel wordt van binnen opengebroken. Waar mogelijk zullen de dichtgezette ramen worden geopend.

Nieuw is dat het depot voor de collectie van Museum Arnhem en de archeologie van gemeente Arnhem een plek krijgen onder de nieuwe overstekvleugel. Wat de nieuwe vleugel uniek maakt, is dat hij aan beide zijden verder uitsteekt. Hierdoor is de nieuwe vleugel zowel vanaf de Utrechtseweg en Onderlangs goed zichtbaar. 

Pieters heeft de constructie ontworpen voor de aanpassingen in het bestaand en voor de nieuwbouw. De opdrachtgever heeft gevraagd om een flexibel indeelbaar gebouw. Pieters heeft hierbij een draagconstructie ontworpen met dragende vakwerken in de gevels zodat er geen tussenkolommen nodig zijn en de grote uitkraging aan de Rijnzijde gemaakt kan worden. De nieuwbouw staat naast een steile helling en sluit aan de andere zijde aan op het bestaande museum dat is gefundeerd op staal. De nieuwbouw wordt gefundeerd op grondverdingende schroef-injectie palen, zodat geen schade ontstaat aan het bestaande gebouw. De palen zijn over de gehele lengte gewapend om horizontale belastingen uit gronddruk en wind op te kunnen nemen.

Om de grote uitkraging te maken in de nieuwbouw zijn 2 stalen vakwerkconstructies ontworpen die de kanaalplaatvloer te dragen. Het dak is ter plaatse van de uitkraging licht uitgevoerd in staal om de belasting op de vakwerken te beperken. In het overige deel van het gebouw is het dak uitgevoerd in kanaalplaten om warmte en koude te accumuleren.

De fundering en de half ondergrondse ruimte zijn ontworpen in gewapend beton.

Museum Arnhem wordt gedeeltelijk zwevend boven de grond gebouwd. Om dat te realiseren is een spectaculaire constructie bedacht: een uitschuifmechanisme door middel van vijzels. Cobouw schreef er een artikel over.