Silodam


Betrokken partijen

Constructie adviseur:

Pieters Bouwtechniek

Opdrachtgever:

Rabo Vastgoed

Architect:

MVRDV & Bureau Bouwkunde

Hoofdaannemer:

Bouwcombinatie Graansilo’s & B.B. de Nijs

Projectdata

Start ontwerp - Oplevering:

1999 - 2001

Omvang:

26000 m2 BVO

Locatie:

Amsterdam

Het gebouw is gerealiseerd in het IJ. Het bestaat uit veel verschillende woningplattegronden met vrij indeelbare ruimtes. Kenmerkend zijn de vele verschillende gevelbekledingen.

Het gebouw staat op schoorpalen om horizontale belastingen af te dragen naar bodem van het IJ. Tevens is de omgeving van het gebouw aangepast i.v.m. risico van aanvaren door schepen en/of duwbakken. In het ontwerp waren o.a. een uitkraging van 21 m. en een vrije overspanning van 20 x 12 m. op de achtste verdieping opgenomen, deze zijn niet gerealiseerd i.v.m. de kosten.

Het constructieve ontwerp was erg complex i.v.m; de vele verschillende woningindelingen, bouwen in het water (stabiliteit, aanvaarvoorzieningen en ijsgang), overgang (plaatselijk) van 5,4 stramien naar 10,8 stramien, afdracht horizontaallasten t.p.v. algemene ruimten en woningen, bouwmethodiek (1e uitgangspunt, bouwen boven water) en de specifieke constructies t.b.v. uitkraging + vrije overspanning (ontwerp).