The Line


Betrokken partijen

Constructie adviseur:

Goudstikker De Vries

Constructie adviseur balkongevel:

Pieters Bouwtechniek

Opdrachtgever:

Ontwikkelcombinatie Overhoeks (Amvest en Ymere)

Architect:

Orange Architects

Hoofdaannemer:

Bouwbedrijf De Nijs

Installatie adviseur:

Mabutec

Bouwmanagement:

JMJ Bouwmanagement

Bouwfysica:

DGMR

Projectdata

Start ontwerp - Oplevering:

2016 - 2021

Omvang:

7300 m2 BVO

Locatie:

Overhoeks, Amsterdam

Beeldmateriaal:

Pieters Bouwtechniek

Vakprijzen gewonnen:

Nationale Betonprijs 2021 in de Categorie Grensverleggende Bouw

Het 72 appartementen tellende woongebouw The Line bevindt zich op de noordoever van het IJ, in het plangebied Overhoeks, tegenover het Centraal Station van Amsterdam.

Het project, naar ontwerp van Orange Architects is gebouwd op een ondergrondse parkeerkelder. Omdat de wijk dichtbebouwd is, was het behouden van voldoende daglicht op straatniveau een belangrijk uitgangspunt. Hiervoor zijn de bovenste verdiepingen door setbacks telkens iets verkleind, zodat voldoende daglicht op straatniveau mogelijk blijft.

De balkons zijn onderdeel van een doorlopende buitenruimte rondom het gebouw. De identiteit van The Line wordt in hoge mate bepaald door het gevelraster die het gebouw omkleedt, dit raster is samengesteld uit 60 mm dunne balkonranden en 880 slanke betonkolommen. Vanaf de conceptfase zijn deze onderdelen in ultra-hogesterktebeton (UHSB) gedacht. Met Hi-Con Nederland is intensief samengewerkt om de beoogde balkonplaten en de gevelkolommen door te ontwikkelen.

Extreem slanke kolommen
Voor de kolommen zijn de grenzen van de mogelijkheden van het UHSB opgezocht. De iets tapse, vierkante kolommen voelen licht en rank maar tegelijkertijd steenachtig aan. Ze zijn aan drie zijden 80 mm en aan de voorzijde slechts 60 mm breed en tot 3,4 m lang. Om het abstracte beeld van een fragiel raster overeind te houden, zijn de bevestigingen zo compact mogelijk gehouden. De kolommen zijn aan de balkonplaten bevestigd met stalen doken en hoeklijnen.

Ruimtelijke balkons
Ook de balkonplaten zijn in UHSB uitgevoerd. Ze zijn maximaal 6,5 m lang en hebben een uitkraging van bijna 2 m. Vanwege de maatvoering van het gevelraster hebben de balkonplaten en de kolommen in aanzicht dezelfde maat van 60 mm. Aan de gevelzijde hebben de balkonplaten aan de onderzijde een mooie ronding gekregen, waardoor de buitenruimtes nog ruimtelijker en natuurlijker aanvoelen. Op de bovenste etages zijn cirkelvormige sparingen gemaakt die bijdragen aan het ‘lichte’ karakter van het gebouw.

Samenwerking
Orange Architects en Bouwbedrijf De Nijs hebben al in een vroeg ontwerpstadium de samenwerking opgezocht met UHSB leverancier Hi-Con. Hi-Con werkte daarbij samen met vaste engineeringpartner Pieters Bouwtechniek. Deze vroegtijdige afstemming is vanwege de unieke prestaties en eigenschappen van UHSB essentieel voor het verkrijgen van een optimaal resultaat op het gebied van esthetiek en de technische en financiële haalbaarheid.

Besparing op materiaal, gewicht en CO2
UHSB is een bewezen en duurzaam bouwmateriaal met unieke prestaties en eigenschappen met een levensduur van meer dan 100 jaar. Het materiaal heeft veel esthetisch potentieel, maar is daarnaast ook uitermate functioneel. UHSB biedt mogelijkheden om zeer slank en vormvrij te construeren en daarmee materiaal, gewicht en CO2 te besparen. In woningbouw betekent minder gewicht meer buitenruimte en daarmee toegevoegde waarde. Dat geldt zowel voor nieuwbouw als voor renovatie en transformatie.

Veel gevelmaterialen kunnen daarnaast op termijn worden gedemonteerd en gerecycled. Verder zijn de woningen aangesloten op een collectieve warmtebron, opgewekt met een WKO-installatie – die verkoelt in de zomer en verwarmt in de winter. De collectieve tuin draagt bij aan biodiversiteit en het welzijn van de bewoners. 

Innovatieve oplossingen
In gevels wordt UHSB nog weinig toegepast. The Line is hierin een vooruitstrevende en inspirerende uitzondering. Het project demonstreert dat de toepassing van UHSB in gevels waardevol en haalbaar wordt bij uitdagende, niet-gangbare ontwerpen en afmetingen. Ontwerpers en ontwikkelaars die grenzen op willen zoeken, vinden in UHSB een bewezen materiaal voor innovatieve oplossingen die waarde toevoegen. Voor meer informatie hierover zie Hi-Con.com

Rol Pieters Bouwtechniek
Pieters Bouwtechniek is voor dit project constructie adviseur voor de UHSB balkons. Pieters heeft in de ontwerpfase en bouwvoorbereidingsfase met Hi-Con en de aannemer het constructief ontwerp van de balkons gemaakt. Hierbij hebben we intensief samengewerkt om het idee haalbaar (maakbaar, technisch, financieel en esthetisch) te maken. 

(bron: www.hi-con.nl)