Vrachtgebouw 17


Betrokken partijen

Constructie adviseur:

Pieters Bouwtechniek

Opdrachtgever:

Schiphol Commercial Real Estate, Schiphol

Architect:

DP6 architectuurstudio

Hoofdaannemer:

De Vries en Verburg Bouw

Brandtechnisch adviseur:

Peutz

Bouwkundig adviseur:

Pieters Bouwkunde

Installatie adviseur:

Halmos

Bouwfysica:

Peutz

Coördinerend adviseur:

JVZ

Projectdata

Start ontwerp - Oplevering:

2019 - 2023

Omvang:

61000 m2 BVO

Locatie:

Schiphol

Beeldmateriaal:

Ontwerp: DP6 architectuurstudio | Impressies: sbda | Foto's: De Vries en Verburg Bouw

Op Schiphol wordt een nieuwe vrachtloods gerealiseerd: Vrachtgebouw 17. Het 61.000 m2 grote gebouw is circulair en demontabel. Een aantal specifieke ontwerpkeuzes zorgen op deze schaal voor een grote duurzame impact.

Duurzaamheidsambities Schiphol Commercial Real Estate
In Vrachtgebouw 17 zullen vliegtuiggoederen direct worden uitgeladen aan de ‘airside’ van het gebouw, waarna ze via een geautomatiseerd systeem worden herverdeeld en voorbereid voor transport over de weg aan de ‘landside’ kant, en vice versa.

Schiphol Commercial Real Estate heeft zeer hoge duurzaamheidsambities voor haar nieuwe vrachtgebouw. BREEAM Excellent is de ambitie, energieneutraal en met aandacht voor de reductie van CO2. Ook zal minimaal 50% van het gebouwgewicht bestaan uit hergebruikte materialen. En om mee te kunnen bewegen met toekomstige veranderingen op Schiphol moet het vrachtgebouw demontabel zijn en op een andere plek weer opgebouwd kunnen worden. Aandacht voor het welzijn van de gebruikers is een laatste bepalend uitgangspunt voor het ontwerp. ​​​​​​BenR adviseurs voor duurzaamheid dragen zorg voor het BREEAM certificaat.

Constructie
De prefab betonnen kolommen staan in een stramien van 22 x 24 m en verzorgen de stabiliteit en zijn ingeklemd in de fundering. Hierdoor is de hal nagenoeg vrij indeelbaar. De stekken van de kolommen zijn dusdanig uitgevoerd, dat de kolommen op een eenvoudige wijze te demonteren zijn.

Het dak bestaat uit gelamineerde houten volle wand liggers met stalen dakplaten. De houten moerbalken zijn 1680 mm hoog, de secundaire liggers verlopen in hoogte van 720 mm tot 1240 mm in het midden van de overspanning. De stalen dakplaat zorgt zowel voor de schijfwerking als voor de kipstabiliteit van de houten liggers.

De vloer van het vrachtgebouw is een in het werk gestorte vloer op HSP palen.

In het vrachtgebouw staat nog een afzonderlijk gebouw van 2 bouwlagen met een oppervlakte van ca. 1.000 m2; het zgn. Eaglesnest. Daarnaast ligt er een mezzanine vloer aan “landside” en aan één gevel richting “airside” voor de kantoren van de vrachtafhandelaars. Deze vloer bestaat uit een kanaalplaatvloer, welke door de aangepaste detaillering betrekkelijk eenvoudig gedemonteerd kan worden.