Buurt Ne9en


Betrokken partijen

Constructie adviseur:

Pieters Bouwtechniek

Opdrachtgever:

Kristal NV / Woningcorporatie Het Oosten

Architect:

MVRDV

Hoofdaannemer:

Ballast Nedam Bouw

Projectdata

Start ontwerp - Oplevering:

1999 - 2008

Omvang:

35000 m2 BVO

Locatie:

Amsterdam

Beeldmateriaal:

Theo Janssen

Het bijzondere gebouw Parkrand van MVRDV is een woongebouw dat bestaat uit vijf torens van elf bouwlagen. De onderste drie bouwlagen, waaronder een parkeerkelder, zijn geheel met elkaar verbonden. Verrassend is dat dit bij de bovenste twee bouwlagen ook het geval is. Hierdoor ontstaat een spectaculair gebouwvolume waar grote gaten uitgesneden lijken te zijn. Die gaten worden overbrugd door stalen vakwerken met een overspanning van 40,5 meter. In elke grote ‘brug’ bevinden zich zes woningen. Tussen de grote bruggen ‘hangen’ dwars op de overspanning de zogenaamde tussenbruggen met ieder nog eens twee woningen. De dakvloer en de onderste vloer tussen de twee vakwerken zijn prefab kanaalplaten met een druklaag.

Voor de draagstructuur van de bruggen is gekozen voor een constructief zuiver vakwerkmodel met verticalen ter plaatse van de woningscheidende wanden en diagonalen die op trek belast worden. De getrokken onderregel (HE320M) op niveau 10 en de gedrukte bovenregel (HD400x400x347) op niveau 12 zijn geïntegreerd in de vloer zodat de beschikbare hoogte optimaal benut wordt. De vakwerken zijn op gewapende rubber blokken (echte brugopleggingen) ter hoogte van de bovenregel waarbij een zijde vast is en de andere zijde in lengterichting kan schuiven. Er is zo rekening gehouden met de vervormingen van de torens, het doorzetten van de gebouwdilataties en de temperatuurseffecten van de bruggen. Het buitenste vakwerk is ruim een meter in de woning geplaatst ten opzichte van de prefab gevel. Dit heeft het voordeel dat de hoge belasting uit de bruggen niet op een hoek van de torens komt te staan en dat de gevelindeling onafhankelijk is van de vakwerkstaven. En zo dus ter plaatse van de brugwoningen gelijk kan zijn aan de rest van het gebouw. Om dit mogelijk te maken is een uitkragende staalconstructie ontworpen aan de vakwerkliggers voor de opvang van de zware gevelelementen, een meter vloer en de nog eens uitkragende balkons. Om gewicht te besparen zijn de balkons uitgevoerd met een stalen kader en een vulling van lichtgewicht beton. De buitenafmetingen van de balkons zijn gelijk aan de prefab balkons aan de torens. Het vakwerk aan de binnenzijde is in het gevelpakket met het witte metselwerk geplaatst. Naast de vloeren en de gevel draagt dit vakwerk ook de belasting van de tussenbruggen. Zonder zelf de hoofdrol op te eisen levert de geïntegreerde staalconstructie een bijzondere bijdrage aan de architectuur van Parkrand.