Hilvertshof Hilversum


Betrokken partijen

Constructie adviseur:

Pieters Bouwtechniek

Opdrachtgever:

Kroonenberg Groep

Architect:

Rijnboutt

Installatie adviseur:

Hori Raadgevend Ingenieursbureau

Bouwmanagement:

BOAG advie sen management en Centrum Projecten

Projectdata

Start ontwerp - Oplevering:

2014 - 2016

Omvang:

20000 m2 BVO

Locatie:

Hilversum

Beeldmateriaal:

Rijnboutt

Hilvertshof is een overdekt winkelcentrum met meerdere verdiepingen in het centrum van Hilversum. De Hilvertshof werd geopend in 1973 en telt ongeveer 85 winkels op een oppervlakte van 20.000 m2. Hilvertshof claimt het eerste overdekte winkelcentrum van Nederland te zijn.

In opdracht van Kroonenberg Groep is winkelcentrum Hilvertshof herontwikkeld. Het winkelcentrum is ingrijpend verbouwd naar ontwerp van architect Rijnboutt. Licht, lucht en ruimte zijn daarin de belangrijkste veranderingen. Harde vierkante vormen maken plaats voor ronde vormen met veel glas. Het aantal entrees is gereduceerd van 8 naar 5. Ook is een aantal vloeren open gebroken, waardoor hoogte en licht worden gecreëerd. De metamorfose van het winkelcentrum heeft het mogelijk gemaakt dat retailers grotere winkels kunnen huren. Tijdens de werkzaamheden bleef het winkelcentrum gewoon open voor publiek.

De meest ingrijpende constructieve aanpassingen zijn uitgevoerd in het hart van het gebouw. Hier zijn over de gehele hoogte grote vloersparingen gemaakt, ten behoeve van een grote roltrappartij en een grote vide. Tevens zijn enkele kolommen verwijderd zodat een vrijwel geheel kolomvrije passage is ontstaan. De vloeren boven de verwijderde kolommen worden opgevangen door stalen vakwerkspanten. Ook is een nieuwe liftgroep geplaatst. De liftwanden hiervan zijn dragend uitgevoerd, zodat deze de dragende functie van een verwijderde kolom kunnen overnemen.  

In elk gebouwdeel waar één of meer kolommen zijn verwijderd, zijn nieuwe stabiliserende elementen  aangebracht.

In de Kerkstraat is, naast het entreegebied, een nieuw tweelaags bouwdeel toegevoegd. De constructie hiervan bestaat uit stalen liggers en kolommen met daarop kanaalplaatvloeren. Dit gebouw is zelfstandig stabiel. De stabiliteit wordt ontleend aan twee windverbanden aan de rand van het bouwdeel en een portaal van zware liggers en kolommen in het midden.