VMBO Leerpark Groene Hart


Betrokken partijen

Constructie adviseur:

Pieters Bouwtechniek

Opdrachtgever:

SCOPE Scholengroep

Architect:

DP6 Architectuurstudio

Hoofdaannemer:

Bouwbedrijf De Vries en Verburg, Stolwijk

Brandtechnisch adviseur:

DPA | Caubergh-Huygen

Installatie adviseur:

RHDHV

Bouwmanagement:

HEVO

Bouwfysica:

DPA | Caubergh-Huygen

Projectdata

Start ontwerp - Oplevering:

2016 - 2020

Omvang:

9100 m2 BVO

Locatie:

Alphen aan den Rijn

Beeldmateriaal:

Bouwbedrijf De Vries en Verburg, Stolwijk, impressie DP6 Architectuurstudio

Het Leerpark is een vmbo-school waar ‘leren door doen’ centraal staat. De kern van het onderwijs is het ontwikkelen van de talenten van de leerlingen. Het nieuwe gebouw zal plaats bieden aan circa 700 leerlingen en zal ook de centrale diensten van SCOPE scholengroep huisvesten. Daarnaast heeft de school drie sportzalen, een fitness en een restaurant dat ook voor de buurt toegankelijk is. 

Het onderwijsgebouw wordt ingebed in zijn omgeving; aan de zijde van de Beatrixlaan volgt het de rechte structuur van de aangrenzende wijk, terwijl de gevel aan de parkzijde ‘meebeweegt’ met de lijnen van het park waarmee tevens ruimte wordt gemaakt voor het plein.

Het gebouw wordt duurzaam gebouwd. Niet alleen in de vormgeving, maar ook door de keuze voor compacte en flexibele materialen. Het gebouw zelf prikkelt de leerlingen, omdat het met aandacht is gebouwd. Het ambacht staat hierbij centraal. De nieuwe school is ook een veilige en beschutte plek, waar leerlingen voldoende ruimte vinden om zich te ontwikkelen.

Het nieuwe Leerpark maakt nog nadrukkelijker de koppeling tussen de onderbouw en de bovenbouw. Wat in de bovenbouw wordt gedaan, kun je in de onderbouw zien, horen, ruiken en proeven. In het nieuwe gebouw ontmoeten technologie, dienstverlening, commercie, natuur en ambachten elkaar. Mensen staan hierbij centraal. Leerlingen en medewerkers kunnen goed met elkaar communiceren, overleggen en samenwerken.

De structuur van het schoolgebouw zal bestaan uit 4 dragende lijnen bestaande uit geïntegreerde stalen (hoed)liggers gesteund door prefab kolommen elke 7,20 meter in de middenzone en door dragende prefab wandelementen met een nok ter plaatse van de gevels. De wandelementen worden gesegmenteerd uitgevoerd en voorzien van raamsparingen. Ter plaatse van de zuidgevel volgen deze elementen de kromming van het gebouw. De verdiepingen zullen bestaan uit 320 mm dikke kanaalplaten met een druklaag. De maximale overspanningen bedragen circa 12 meter.

Een project specifieke situatie is dat er dwars door de gebouwlocatie een bestaand stamriool gelegen is. In overleg met de gemeente en geotechnisch adviseur is afgestemd dat de trillingsvrije palen minimaal een afstand van 2,0 meter dienen te hebben (hart paal t.o.v. hart stamriool). De fundatie is hier op afgestemd en heeft tot gevolg dat er enkele zware balken nodig zijn om de gevelbelasting op te kunnen vangen.