Amsterdam Museum


Betrokken partijen

Constructie adviseur:

Pieters Bouwtechniek

Opdrachtgever:

Gemeente Amsterdam + Amsterdam Museum

Architect:

Neutelings Riedijk Architects

Brandtechnisch adviseur:

Deerns Nederland

Bouwkundig adviseur:

ABT

Installatie adviseur:

Deerns Nederland

Bouwfysica:

Deerns Nederland

Projectdata

Start ontwerp - Oplevering:

2017 - 2025

Omvang:

10500 m2 BVO

Locatie:

Amsterdam

Beeldmateriaal:

Foto's: Richard de Bruijn, Jeroen Oerlemans, Joel Frijhoff - Fotorechten bij Amsterdam Museum | Copyrights Impressies, maquette foto’s en tekeningen Neutelings Riedijk Architecten

Het Amsterdam Museum is een gebouw met een lange geschiedenis. Het voormalige klooster en weeshuis is in de late jaren 60 van de vorige eeuw omgebouwd tot een museum. In de daaropvolgende decennia werden regelmatig kleine aanpassingen aan het gebouw aangebracht. Momenteel wordt het monument grootschalig gerenoveerd. 

Het Amsterdam Museum beheert de collectie van de stad met zo’n 100.000 zeer uiteenlopende voorwerpen - reusachtig groot of minuscuul - uit alle periodes van de geschiedenis van de stad. Variërend van kunstnijverheid tot alledaagse gebruiksvoorwerpen. Van foto’s tot kwetsbare middeleeuwse kunst. 

Het ontwerp van het nieuwe Amsterdam Museum
Het ontwerp van het nieuwe Amsterdam Museum is gebaseerd op vier uitgangspunten: ruimte voor collectie en publiek, toegankelijkheid, zichtbaarheid en verduurzaming.

Er komen grotere museumzalen met meer ruimte voor de collectie, tijdelijke presentaties en educatie. Het ontwerp voorziet in een vanzelfsprekende routing met een begin, midden en einde. Bovendien wordt het museum van boven tot onder, optimaal toegankelijk voor iedereen. Ook voor de bezoekers met een fysieke beperking. Op het gebied van daglicht, klimaat en duurzaamheid moeten ook forse moderniseringsslagen worden gemaakt. Rond de hoven en aan de Nieuwezijds Voorburgwal komen op de begane grond publieke functies, zoals een museumrestaurant, een auditorium en educatieruimten. 

Ruimte voor de collectie
Het Amsterdam Museum beheert de collectie van de stad met zo’n 100.000 zeer uiteenlopende voorwerpen - reusachtig groot of minuscuul - uit alle periodes van de geschiedenis van de stad. Variërend van kunstnijverheid tot alledaagse gebruiksvoorwerpen. Sommige werken, zoals de groepsportretten uit de 17e eeuw, zijn zo groot dat deze in het huidige gebouw niet getoond kunnen worden. Het ontwerp voorziet daarom in vijf nieuwe zalen. Hiervoor worden op drie plaatsen nieuwe gebouwdelen ingepast, onzichtbaar vanuit de binnenplaatsen.

Een duurzaam monument
Het gebruik van een bestaand gebouw is duurzamer dan nieuwbouw. Ook is het behoud van het rijksmonument een essentieel onderdeel van de opdracht. De oude delen van het gebouw worden gerestaureerd, in samenwerking met restauratiearchitect TPAHG Architecten. Het ontwerp wordt uitgewerkt door een integraal ontwerpteam en zal worden gebouwd volgens de huidige duurzaamheidsinzichten. Er komt een warmte-koude opslag in de bodem en het gebouw wordt, waar mogelijk, voorzien van zonnepanelen. De installaties verbruiken weinig stroom en water, en regenwater wordt opgeslagen voor bevloeiing van de binnenplaatsen. De groenvoorziening rondom het uitzichtpunt draagt bij aan de waterberging en warmteregulering. Tot slot is het materiaalgebruik circulair en zo duurzaam mogelijk: de nieuwe constructies zijn grotendeels van hout en zogeheten CLT-hout (Cross Laminated Timber of kruislaaghout) en de interieurafwerkingen zijn waar mogelijk van hergebruikt materiaal. Het ontwerp is gebaseerd op het BREEAM In-Use Excellent certificaat.

Naar verwachting zal het nieuwe Amsterdam Museum openen in 2025, ter gelegenheid van de 750ste verjaardag van de stad. Tijdens de verbouwing blijft het museum open. De collectie is dan te zien in onder meer de Amsterdam Museum vleugel in de Hermitage Amsterdam.

Voor meer informatie zie hetnieuweamsterdammuseum.nl