E-Mobility Park


Betrokken partijen

Constructie adviseur:

Pieters Bouwtechniek

Opdrachtgever:

Stichting Duurzame Mobiliteit Zeeland

Architect:

WTS Architecten

Hoofdaannemer:

Scalda en Harthoorn Vlissingen

Projectdata

Start ontwerp - Oplevering:

2018 - 2020

Locatie:

Vlissingen

Beeldmateriaal:

Opgeleverd: Ruben Oreel | Bouwfoto's: Pieters Bouwtechniek | Tekeningen: Pieters Bouwtechniek (principe verbinding balken en fundering)

Vakprijzen nominaties:

Zeeuwse Architectuurprijs 2021

In Vlissingen is een deelauto park gerealiseerd op het Kenniswerf terrein. Het park is gelegen op de kruising tussen de Hertzweg en de Marconiweg. Er staan 5 elektrische deelauto's die te gebruiken zijn voor zakelijke klanten en particulieren. Op het park kun je je fiets achterlaten of je eigen elektrische auto opladen aan één van de openbare laadpunten. Op het park staat een volledig cradle to cradle constructie met zonnepanelen die jaarlijks 75.000 km aan stroom opwekken.

Verduurzaming mobiliteit
E-Mobility Park is een project waarbij Stichting Duurzame Mobiliteit Zeeland “bottom-up”, met behulp van provincie Zeeland, gemeente Vlissingen, een diversiteit aan adviseurs en de onderwijsinstellingen HZ & Scalda, een circulaire overkapping van het laadstation voor deelauto’s op de Kenniswerf heeft ontwikkeld.

Het doel is om de mobiliteit te verduurzamen en efficiënt gebruik te maken van voertuigen door deze te delen. De ambitie is om meerdere E-Mobility Parks op slimme locaties in Zeeland te realiseren. Zo kunnen gebruikers de elektrische deelauto's en andere elektrische vervoersmiddelen van het ene park, op het andere park achterlaten en overstappen op bijvoorbeeld het openbaar vervoer.

Alle materialen voor het E-Mobility Park zijn in bruikleen. De studenten van het Scalda, een school voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en volwasseneneducatie,  hebben het gebouwd.

Constructie
Onder de grond bevinden zich betonnen stelconplaten. Die zorgen voor stabiliteit. Daarop zijn wel zichtbare, uit de weg- en waterbouw afkomstige betonnen legoblokken gezet. Die dienen weer als basis voor de gestapelde balkenconstructie die het uit zonnepanelen samengestelde dak draagt. Het zijn gelamineerde, met het oog op brandveiligheid geïmpregneerde vurenhouten balken. Van verschillend formaat, door slim stapelen zit er enig afschot in zodat er geen water op blijft staan. Zogenaamde knelverbindingen houden het geheel van 82 balken bij elkaar. Volgens de architect kan de constructie een aanrijding met een auto doorstaan: op de stelconplaten zitten ogen, waarin stalen strippen zijn bevestigd die de bovenste vier balken op de betonblokken klemmen.

Er is een circulair ontwerp gemaakt met houten balkconstructies. Deze zijn volledig remontabel met klemverbindingen aan elkaar verbonden met stalen draadeinden en verbindingsplaten. In het hout is geen enkel gat geboord en er zijn geen schroefverbindingen toegepast, zodat de constructies bij hergebruik later nog volledig intact zijn. De houtconstructie is via draadeinden verankerd in prefab betonblokken op maaiveld. Deze vormen de fundering zonder palen en verzorgen stabiliteit.

Nominatie
Het E-Mobility Park is genomineerd voor de Zeeuwse Architectuurprijs 2021. PZC publiceerde daar een artikel over.