Revius Lyceum


Betrokken partijen

Constructie adviseur:

Pieters Bouwtechniek

Opdrachtgever:

CVO Groep te Zeist

Architect:

Spring / MoederscheimMoonen

Hoofdaannemer:

Burgland bouw

Installatie adviseur:

Klictet

Bouwmanagement:

HEVO

Bouwfysica:

Peutz

Projectdata

Start ontwerp - Oplevering:

2014 - 2017

Omvang:

8600 m2 BVO

Locatie:

Doorn

Beeldmateriaal:

Luuk Kramer

Het Revius Lyceum is een compacte school, een schoolgebouw zonder gangen, waarbij alle ruimtes effectieve leerruimte zijn. Dit heeft geresulteerd in een compact drielaags ontwerp, waarbij de verschillende leerpleinen en lokalen zijn geclusterd rondom het dynamische hart van de school. Naast het schoolgebouw staat ook het sportgebouw met 3 gymzalen en bijbehorende kleedruimtes.

Pieters Bouwtechniek heeft gekozen voor een kanaalplaatvloer met druklaag. De overspanning van 13,5 m is ongeveer de maximale overspanning die een 320 mm dikke kanaalplaatvloer met druklaag in deze situatie kan halen. Dit is tevens een economische oplossing. De druklaag op de begane grond en de verdiepingen wordt benut voor de schijfwerking van de vloeren en werkt tevens mee in de voorkoming van scheurvorming in de harde afwerklaag op de vloeren.

Voor de draagconstructie is gekozen voor geïntegreerde stalen liggers in het midden van de vloer en voor stalen liggers onder de vloer aan de gevel. Hierdoor wordt een zo hoog mogelijke vrije doorgang tussen de bovenkant van het plafond en de onderzijde van de vloer gerealiseerd. De kolommen aan de gevel zijn stalen kokerkolommen en de kolommen in het midden zijn prefab betonnen kolommen. De stabiliteit wordt verzorgd door betonnen wanden en stalen verbanden.

De aula is een centrale ruimte op de begane grond, die doorloopt naar de eerste verdieping en daar over gaat in de centrale ruimte met aansluitend de studiezaal. De centrale trap is erg bijzonder wat betreft de vorm. Een tweede gevel staat rondom het gebouw, opgebouwd uit een staalskelet met stalen hoeklijnen.

Schooldomein.nl plaatste een leuk artikel over het project.