Ferdinand Bolstraat 71-73-75-77


Betrokken partijen

Constructie adviseur:

Pieters Bouwtechniek

Opdrachtgever:

Sojavor, Amstelveen

Architect:

Rappange en Partners, Amsterdam

Hoofdaannemer:

BAM Woningbouw, Amsterdam

Installatie adviseur:

Booms & Kuiper, Alkmaar

Bouwmanagement:

Hillen en Roosen, Amsterdam

Bouwfysica:

M+P, Aalsmeer

Projectdata

Start ontwerp - Oplevering:

2014 - 2016

Omvang:

1380 m2 BVO

Locatie:

Amsterdam

Beeldmateriaal:

Pieters | Google streetview | Impressie: Rappange en Partners, Amsterdam

Pal tegen het (toekomstige) metrostation Ceintuurbaan van de Noord-Zuidlijn zijn zeven woningen gerealiseerd boven een winkelpand met een nieuwe 4,5 meter diepe kelder. Hiervoor zijn eerst de bestaande woningen aan de Ferdinand Bolstraat 71 t/m 77 en van de Govert Flinckstraat 120 gesloopt. De nieuwe woningen zijn in dezelfde stijl opnieuw opgetrokken. Om een optimale flexibele indeling mogelijk te maken zijn er in het constructief ontwerp geen tussenkolommen in de winkel en de kelder opgenomen. De betonnen bovenbouw wordt met betonnen wandliggers en stalen balken en kolommen opgevangen aan gevelzijden van het pand. De stabiliteitsvoorzieningen zijn gesitueerd tegen de belendingen en aan de kopse zijden uitgevoerd met lichte stalen windverbanden. Hierdoor is het mogelijk om  de gevel helemaal transparant uit te voeren.

Om een 4,5 meter diepe kelder in de binnenstad direct naast het metrostation van de Noord-Zuidlijn te realiseren was er intensieve afstemming met het projectbureau Noord-Zuidlijn nodig.

Aan de hand van een gezamenlijk opgesteld monitoringsplan zijn  deformaties van de damwanden in de verschillende stadia van de ontgraving  gemonitord. Ondanks de diepte van deze kelder en de restricties van de omliggende belendingen op deze postzegellocatie is dit maar met één stempelraam uitgevoerd.