Wellant college, Dordrecht


Betrokken partijen

Constructie adviseur:

Pieters Bouwtechniek

Opdrachtgever:

Wellant College

Architect:

BDG Architecten

Hoofdaannemer:

Slokker Bouwgroep

Projectdata

Start ontwerp - Oplevering:

2019 - 2020

Locatie:

Dordrecht

Beeldmateriaal:

BDG Architecten

Het Wellant College is Europa’s grootste vmbo- en mbo opleider op het gebied van voeding, klimaat en welzijn van mens en dier. De locatie in Dordrecht wordt herontwikkeld tot een inspirerende campus voor modern groenonderwijs. Op bestaande structuren ontwerpt BDG Architecten een duurzame en functionele vmbo-voorziening met sporthal te midden van een onderwijsondersteunend park.

Gestript en hergebruikt
Het gebouw van mavo Stek is pas twintig jaar oud, blijft staan en wordt gerenoveerd. Het voormalige mbo-gebouw, waarin de vmbo wordt gehuisvest, is veertig jaar oud en zou aanvankelijk gesloopt worden. In het kader van de circulaire economie wordt de constructie nu gestript en hergebruikt voor de nieuwbouw. Dat scheelt niet alleen in de kosten. Vroom: ,,Dat scheelt ook enorm in de stikstofdepositie tijdens de bouw. Die is door deze besparing dusdanig laag dat het geen rol speelt in de vergunningsprocedure.”

Het Wellantcollege biedt opleidingen op gebied van duurzaamheid, gezonde voeding, waterbeheersing, groene omgeving, dierverzorging en klimaat. In Dordrecht telt de school 435 mbo-studenten en 780 vmbo’ers.

Integraal met de vernieuwbouw wordt het Wellant park ontworpen, dat het vmbo met het mbo-gebouw verbindt en buitenonderwijs faciliteert. De terp waarop het oude vmbo gebouwd is, vormt het uitgangspunt voor een getrapt ecologisch landschap met verschillende show- en kweektuinen, een waterfilter, dierenverblijven en kassen. Het getrapte landschap loopt door in het centrale hart van het gebouw. Door de hoogteverschillen in de aula ontstaat een diverse ruimte die ontmoeting en verbinding stimuleert en waar leerlingen en medewerkers kunnen werken. Het groen in de school versterkt de relatie met het park en draagt bij aan een gezond binnenklimaat en inspirerende leeromgeving.

Pieters is de constructeur van dit project. Het gaat voor grotendeels om een verbouwing van een school. Maar er wordt ook een klein deel gesloopt en ter plaatsen bouwen we een nieuwe gymzaal. Er komt een mooi nieuw studie landschap in met verschillende lagen, waarvoor plaatselijk een deel van de 1e verdieping moet worden gesloopt. Ook controleren wij de bestaande vloeren op eventuele nieuwe belastingen.