Harmpje Visserschool


Betrokken partijen

Constructie adviseur:

Pieters Bouwtechniek

Opdrachtgever:

Schoolvereniging Rehoboth

Architect:

SVP Architecten

Hoofdaannemer:

Friso

Projectdata

Start ontwerp - Oplevering:

2014 - 2015

Omvang:

2543 m2 BVO

Locatie:

Urk

Beeldmateriaal:

Impressies: SVP Architecten

De school bestaat uit twee lagen, waarvan de onderste laag doorloopt in een enkele laag. Er is een open, lichte ruimte met leerpleinen waar leerlingen samen kunnen werken en leren. Daarnaast heeft het nieuwe gebouw een uitstekend binnenklimaat en voldoet het aan hoge duurzaamheidsambities.

Door de opdrachtgever is gekozen voor Engineering & Build-proces. Na het opstellen van een geïntegreerd VO+ zijn de contracten van de ontwerpende partijen overgenomen door de aannemer, Friso. Onder leiding van Friso is het ontwerp verder uitgewerkt tot uiteindelijke werktekeningen.

In het VO+ zijn de prestaties van de constructie vastgelegd. De keuze van de materialen is door de aannemer in overleg met de ontwerpende partijen gemaakt. Verwacht werd dat er gekozen zou worden voor een bouwsysteem met kalkzandsteen wanden en kanaalplaten. De aannemer heeft vanwege bouwsnelheid, luchtdicht bouwen en zijn bedrijfsvoering gekozen voor prefab betonnen wanden in combinatie met de verwachte kanaalplaten. Er zijn geen druklagen in het gebouw toegepast en het aantal natte knopen tussen de diverse prefab-onderdelen is tot het minimum beperkt. De constructie van het gebouw kan daardoor vrij eenvoudig gedemonteerd worden, als het gebouw het einde van zijn functionele levensduur heeft bereikt.