VMBO Het Rijks (en Jorismavo)


Betrokken partijen

Constructie adviseur:

Pieters Bouwtechniek

Architect:

Mecanoo architecten

Projectdata

Start ontwerp - Oplevering:

2017 - 2020

Omvang:

11000 m2 BVO

Locatie:

Nijmegen

Beeldmateriaal:

Mecanoo

De bestaande campus van VMBO Het Rijks wordt ingrijpend verbouwd en gerenoveerd. Daarbij wordt ca. 7.000m2 bvo van het bestaande gebouw hergebruikt, en wordt er ca. 4.000m2 bvo nieuwbouw bijgebouwd. De campus gaat onderdak bieden aan het VMBO en aan de Jorismavo en biedt sportfaciliteiten die worden ondergebracht in een nieuwe 3-dubbele gymzaal.

Pieters Bouwtechniek is voor dit project de hoofdconstructeur vanaf de fase Voorontwerp tot en met realisatie. De ontwerpwerkzaamheden zijn in het laatste kwartaal van 2017 gestart, waarbij voor de constructie van de nieuwbouw en voor de constructieve ingrepen in de bestaande bouw door ons diverse alternatieven zijn onderzocht. 

Voor de nieuwbouw is uiteindelijk gekozen voor een betonskelet met een kolommenstructuur, passend bij de architectonische vorm en optimaal ruimte biedend aan de functies in het gebouw. Een vide werpt licht tot in het hart van het gebouw. De gymzalen worden op doelmatige wijze geformeerd met een staalconstructie, waarbij een tussenvloer wordt uitgevoerd met kanaalplaten. 

In het bestaande gebouw worden grote vides aangebracht, vleugels gesloopt waarbij delen van de constructie worden hergebruikt, een inbreiding gepleegd voor het onderbrengen van de nieuwe aula, vloeren versterkt waar dit noodzakelijk is voor de nieuwe functionele indeling, trappen verplaatst, delen van het souterrain uitgediept, en worden diverse vloerdelen gedicht en doorbraken gepleegd.

De ontwerpuitwerking vindt samen met de architect en installatie adviseur plaats in BIM. Voor de renovatie is daarvoor allereerst de bestaande constructie in zijn geheel gemodelleerd. Het bestek is inmiddels voltooid. De sloop- en bouwwerkzaamheden zijn gepland in 2019 en 2020.

Het Rijks publiceerde een video waarin het te bouwen project mooi wordt weergegeven.