Stadshart Almere fase 2


Betrokken partijen

Constructie adviseur:

Pieters Bouwtechniek

Opdrachtgever:

Gemeente Almere

Architect:

Rem Koolhaas, OMA, Rotterdam; Christian de Potzamparc, Parijs; David Chipperfield, Londen; S333 Architecten, Amsterdam

Installatie adviseur:

HE Adviseurs, Rotterdam

Bouwmanagement:

DVP, Den Haag

Projectdata

Start ontwerp - Oplevering:

1995 - 2008

Omvang:

174200 m2 BVO

Locatie:

Almere

Almere, stad in ontwikkeling. De stad heeft een onstuimige groei gekend. Het accent lag daarbij op het realiseren van grote aantallen (forensen) woningen en een daarbij passend voorzieningenniveau. Vanaf 1995 werd gewerkt aan het stadshart. Almere kreeg geleidelijk het karakter van een stedelijke agglomeratie. Een dergelijke ontwikkeling vraagt uitdrukkelijk om een goed functionerend stedelijk centrum.

Fase 2 van het project Stadshart Almere, tegenwoordig beter bekend als Citymall 036, betreft het winkelcentrum met onder meer een drietal openbare parkeergarages, vele winkels in diverse formaten met daarboven woningen, bibliotheek, laad- en loszones en verkeerswegen. Tussen het UEC (Urban Entertainment Center) en het bestaande centrum is een nieuw centrum uitgewerkt met winkels, woningen, horeca, parkeren en publieke ruimte. Het plan is in een tijdsperiode van 12 jaar ontwikkeld en gebouwd.

Fase 2 bestaat uit een publieke parkeergarage op souterrainniveau met daarop en daarlangs diverse gebouwen. Deze gebouwen zijn:

  • Openbare garage
  • Overkluizing tbv busbaan
  • Overkluizing tbv hospitaalweg
  • Megabioscoop met appartementengebouw
  • Diverse winkelblokken met daarop woningen
  • Bibliotheek
  • Kantoorruimte
  • Woontoren
  • Appartemententorens
  • Openbare ruimten