Verkeersbrug Delftlanden


Betrokken partijen

Constructie adviseur:

Pieters Bouwtechniek

Opdrachtgever:

Gemeente Emmen

Architect:

ipv Delft

Hoofdaannemer:

ELJA Beton- en waterbouw

Projectdata

Start ontwerp - Oplevering:

2006 - 2008

Locatie:

Emmen

Een honderd meter lange verkeersbrug over de zuidelijke Rondweg in Emmen is voltooid. De door ipv Delft en Pieters Bouwtechniek ontworpen brug ontsluit nieuwbouwwijk Delftlanden in Emmen.  Het brugdek heeft een spannende combinatie van beton en staal met doordachte detaillering. Het dek voor autoverkeer is opgebouwd uit voorgespannen prefab liggers en bijzondere betonnen randliggers met een overspanning van bijna 18m. Iets los van het betonnen dek is voor fietsers en voetgangers een stalen brug ontworpen die aan het betonnen dek gehangen is. De uitkragende stalen dwarsspanten zijn verankerd aan de betonnen randligger die de belasting van het dek opneemt. 

De vijf betonnen tussensteunpunten ogen slank en lopen naar de uiteinden taps toe. Ze zijn opgebouwd uit drie prefab onderdelen die eenvoudig getransporteerd konden worden. Voor prefab is gekozen in verband met de repetitie van de bekisting, de snelle montagetijd en de kwaliteit van het schoonwerk beton. De twee kolommen en de ligger zijn in het werk momentvast aan elkaar verbonden zodat het geheel als portaal de stabiliteit van de brug kan verzorgen. De naden tussen de drie delen van elk steunpunt liggen bewust in het grote zijvlak, zodat de steunpunten er in aanzicht strak uitzien. Een bijzonder detail in de pijlers is de verticale inkeping in de kopse kanten van de steunpunten waar een stalen koker voor hemelwaterafvoer in de vorm geïntegreerd is. 

Het brugdek is aangelicht met ledverlichting die is opgenomen in lage, verzwaarde hekwerken naast de rijbanen. Het kenmerkende element van de nieuwe brug, het uitkragende stalen fiets- en voetgangersdek, komt in opbouw, kleurgebruik en vorm overeen met de fietsbrug die verderop over de rondweg ligt. Pieters Bouwtechniek maakte het constructief ontwerp, de hoofdberekeningen en begeleidde de uitvoering van de brug.