Nieuw Hydepark Doorn


Betrokken partijen

Constructie adviseur:

Pieters Bouwtechniek

Opdrachtgever:

Protestante Kerk Nederland

Architect:

Van Egmond Totaal Architectuur

Hoofdaannemer:

De Vree & Sliepen

Projectdata

Start ontwerp - Oplevering:

2013 - 2015

Locatie:

Doorn

Nieuw Hydepark is het spiksplinternieuwe conferentiecentrum van de Protestantse kerk en vervangt het oude conferentiecentrum Hydepark. Daarbij gevoegd is nu een functie die vroeger het even verderop gelegen Roosevelthuis had: het is ook een zorghotel. Groepen gehandicapten kunnen er een week op vakantie en worden dan verzorgd door een groep vrijwilligers.

Bij het ontwerp is rekening gehouden met het landschap. Zo zijn er op allerlei plaatsen in het pand doorkijkjes gerealiseerd naar buiten. Het bouwvolume bestaat uit twee onderdelen: Een tweelaags paviljoen waarin zich hotelkamers bevinden waar wordt gelogeerd en een drielaags conferentiecentrum met daarin een restaurant, ondersteunende functies, conferentiezalen en hotelkamers. Beide delen worden verbonden met een gang en een brug.

De stramienmaat varieert tussen 3,75m en 4,80m. Het paviljoen is gefundeerd op palen. De verdiepingsvloeren worden gedragen door kalksteenwanden op de stramienen en zijn uitgevoerd als breedplaten. Op de vloeren zijn zwevende dekvloeren gemaakt om voldoende geluidsreductie tussen de woningen te garanderen. De stabiliteit van het paviljoen wordt bij wind in de richting evenwijdig aan de letterassen gehaald uit de metselwerk bouwmuren. De langsgevels zijn niet dragend en hebben geen constructieve functie. De gevel kan daarom vrij worden ingedeeld en de gewenste transparantie en toevallige indeling krijgen.

Het hoofdgebouw is gefundeerd op palen. De begane vloer is uitgevoerd als een in het werk gestorte vloer. Om de wapeningshoeveelheid in de vloer te beperken zijn, waar nodig, extra palen toegepast. Op de eerste verdieping bevinden zich de logiesverblijven. De eerste verdiepingsvloer is daarom uitgevoerd als breedplaat met een zwevende dekvloer. De dikte is zo gekozen dat deze voldoende massa heeft om te voldoen aan de eisen ten aanzien van de geluidswering. Op de tweede verdieping moet het tussen de stramienen 2 en 6 mogelijk zijn om de volledige ruimte als grote zaal te gebruiken. Het dak hierboven is dan ook uitgevoerd als kanaalplaatvloer die een overspanning van 13,5 m in één keer kan maken.