Werkspoorkathedraal


Betrokken partijen

Constructie adviseur:

Pieters Bouwtechniek

Opdrachtgever:

Overvecht Vastgoed

Architect:

MONK architecten

Hoofdaannemer:

Van Kessel Bouw

Bouwkundig adviseur:

MONK architecten

Projectdata

Start ontwerp - Oplevering:

2014 - 2015

Locatie:

Utrecht

Beeldmateriaal:

MONK architecten, fotografie Peter Cuypers

De Werkspoorkathedraal aan de Tractieweg in Utrecht is een monumentale hal uit 1960. Tot begin jaren '70 was de hal in gebruik als werkloods door het Werkspoor, waar men bouwde aan staalconstructies zoals treinen en bruggen. De hal zelf is een staalconstructie met karakteristieke dakspanten, vakwerkkolommen en kraanbanen, gefundeerd op betonpalen. De halvloer bestaat deels uit treinrails ingestort in betonplaten op palen en deels uit losse verhardingen waaronder straatwerk en prefab betonplaten op zand.

Heden ten dage wordt de hal gebruikt voor media, cultuur, evenementen en dergelijke. Onderdeel van de verdere revitalisering van de hal en de omgeving is de gedeeltelijke ver(nieuw)bouw van de hal. Pieters Bouwtechniek is ontwerpend hoofdconstructeur voor deze verbouwing. Het architectonisch ontwerp van de verbouwing is afkomstig van architectenbureau MONK (voorheen GENT & MONK) en bestaat uit de toevoeging van nieuwe kantoorboxen aan de zuid-westgevel van de hal. De bestaande aanbouw is gesloopt, waarna de nieuwe kantoorboxen door de gevel heen zijn gestoken, half binnen de hal, half buiten de hal.

Voor de kantoorboxen is een staalconstructie ontworpen, welke op doeltreffende wijze invulling geeft aan de behoefte van de opdrachtgever: maximale flexibiliteit. De verhuurbare kantoor-units zijn vrij "verkavelbaar" en uitbreidbaar. In de staalconstructie is ondermeer rekening gehouden met een toekomstige kantooropbouw op het inpandige platdak van de boxen. Ook kunnen er zgn. inschuifverdiepingen toegevoegd worden, al naar gelang de wensen van toekomstige gebruikers. Delen van de staalconstructie zijn opgehangen aan de (beweegbare giek van de) bestaande vakwerkkolommen. Het staal fungeert tevens als opvangconstructie voor de geveldoorbraak.