Elseviergebouw - studentenwoningen


Betrokken partijen

Constructie adviseur:

Pieters Bouwtechniek

Opdrachtgever:

Woningstichting Rochdale / DUWO

Architect:

Knevel Architecten

Hoofdaannemer:

Bouwbedrijf de Nijs

Installatie adviseur:

DWA

Projectdata

Start ontwerp - Oplevering:

2013 - 2015

Oorspronkelijk bouwjaar:

1964

Omvang:

11750 m2 BVO

Locatie:

Amsterdam

Beeldmateriaal:

Knevel Architecten

Het project betreft een transformatie en renovatie van het voormalig Elseviergebouw van de internationaal bekende architect W.M. Dudok naar een studentencomplex voor 285 studenten. Het gebouw heeft een footprint van 3600 vierkante meter en een hoogte van 40 meter, verdeeld over 12 verdiepingen en een kelder. Na vertrek van de uitgeverij en jarenlange leegstand werd het gebouw in 2012 bestemd als woonruimte voor studenten. 

De hoofdentree werd aan de westzijde gepositioneerd, gericht op de A10 en toegankelijk vanaf het parkeerterrein, maar afgewend van de buurt. Met de transformatie was een toenadering tot de buurt wenselijk. Daarom heeft Knevel Architecten de oriëntatie omgedraaid en de hoofdentree aan de Krelis Louwenstraat gelegd. 

Omdat de begane grond hoger ligt ten opzichte van het omliggende terrein, is een verhoogde pleinruimte toegevoegd. Dit plein herbergt de postvakken en doet tevens dienst als ontmoetingsplek. Met deze overgangsruimte tussen stoep en studentenentree wordt een passende verbinding gemaakt tussen studentenwoningen en de buurt.

Uitgangspunt voor het ontwerp was om de bestaande gevels zoveel mogelijk te respecteren en waar nodig te renoveren. De constructieve structuur van het gebouw - te weten kolommen met in het werk gestorte vloeren - leende zich uitstekend voor de programmering van studentenwoningen in een vast stramien. 

De constructie bestaat uit een open structuur van betonnen vloeren en kolommen, met drie betonnen stabiliteitskernen. De constructieve renovatie betrof voornamelijk het maken van sparingen in de bestaande kelderwanden en stabiliteitswanden. Ook is de bestaande beton en wapening plaatselijk hersteld na constatering van betonrot.  

Kortom, een eenvoudig symmetrisch gebouw weer in ere hersteld.