Christelijk Lyceum Zandvliet


Betrokken partijen

Constructie adviseur:

Pieters Bouwtechniek

Opdrachtgever:

Lucas onderwijs Den Haag & BAM utiliteitsbouw Den Haag

Architect:

DP6 architectuurstudio

Hoofdaannemer:

BAM Utiliteitsbouw

Installatie adviseur:

BAM Techniek

Bouwfysica:

DGMR

Projectdata

Start ontwerp - Oplevering:

2013 - 2015

Omvang:

7670 m2 BVO

Locatie:

Den Haag

Beeldmateriaal:

DP6 architectuurstudio en F. Facee Schaeffer, Christelijk Lyceum Zandvliet

Het nieuwe gebouw voor het Zandvliet college heeft het oude gebouw vervangen, op een prachtige plek in Den Haag: met de voorgevel aan de Bezuidenhoutseweg en de achtergevel aan het Haagse Bos. Het ontwerp van het gebouw sluit aan bij het heldere en open karakter van de school. In het ontwerp legt de voorgevel in de materialisering de relatie met de stad en toont de boszijde een open en transparant gezicht dat een optimale verbinding legt met het bos. De gymzaal steekt als een doos uit de gevel en trapsgewijs loopt de gevel weer terug naar de bovenste verdieping. De zijgevels laten de diversiteit aan ruimten zien en zijn als het ware de dwarsdoorsnede van het gebouw.

Het gebouw bevindt zicht op een locatie in Den Haag waar het mogelijk is om op staal te funderen. Hiervoor is de fundering uitgevoerd met brede betonnen sloven. Daarboven zijn de gevels opgetrokken uit prefab beton en is in het middengebied een kolommenstructuur met geïntegreerde stalen liggers gemaakt. De vloeren zijn kanaalplaten die alleen ter plaatse van de gymzaal zijn uitgevoerd met een druklaag. Door de beperkte bouwhoogte en het gewenste programma is een zeer compacte constructie ontworpen.

De gymzaal bevind zich op de eerste verdieping. Boven de gymzaal bevinden zich nog twee verdiepingen met onderwijsprogramma. Deze verdiepingen worden gedragen door twee vakwerken van twee verdiepingen hoog met een overspanning van 30 meter. Op de verdiepingen zijn vides en sparingen voor de kenmerkende trap aanwezig.