Overstroombare brug Westenholte


Betrokken partijen

Constructie adviseur:

Pieters Bouwtechniek

Opdrachtgever:

Waterschap groot Salland

Architect:

ipv Delft

Hoofdaannemer:

Dura Vermeer Beton- en Waterbouw

Projectdata

Start ontwerp - Oplevering:

2011 - 2016

Locatie:

Zwolle

Beeldmateriaal:

ipv Delft en Stan Janssen, Pieters Bouwtechniek

Langs de IJssel ten westen van Zwolle is in de Scheller en Oldeneler Buitenwaarden een nieuwe oeververbinding aangelegd. Er is een dijk verlegd en een nieuwe nevengeul gegraven als onderdeel van het project 'Ruimte voor de rivier'. De oude primaire waterkering wordt verder landinwaarts gelegd waarbij er een nieuw natuur- en recreatiegebied ontstaat. De nieuwe brug over de nevengeul ontsluit de woningen die in de uiterwaard liggen en het natuurgebied met recreatief gebruik. De oeververbinding is de enige toegangsweg voor dit ‘eilandje in de IJssel’ en is geschikt voor voetgangers, fietsers, autoverkeer, verhuiswagens en hulpdiensten.

Er is een groot verschil tussen de maximale en minimale waterstand in de nevengeul. Bij maximale waterstand ligt het waterpeil ruim boven het brugdek. De bruggen kunnen in deze situatie tijdelijk niet gebruikt worden. In het ontwerp is rekening gehouden met het geheel overstromen van de bruggen en de daarbij horende horizontale belastingen.

De oeververbinding  heeft een lengte van 198 meter met één rijstrook  van 4 meter breed voor alle verkeer. De totale dekbreedte is 4,8 meter. In het horizontale vlak heeft het dek een lichte kromming. De constructie bestaat uit een betonnen pijlerbrug met een bovenbouw van prefab elementen. Op elke 12,5 meter vormen twee ronde kolommen de pijlers voor de dekelementen. Deze elementen hebben een vleugelvormige doorsnede  om een zo glad mogelijke profiel te krijgen in stromend hoogwater. Bij de pijlers hebben we daarom ook gekozen voor een directe oplegging op de kolommen zonder verzwaringen (kespen).