Rabobank Eindhoven Fellenoord


Betrokken partijen

Constructie adviseur:

Pieters Bouwtechniek

Opdrachtgever:

REF Kantoor B.V.

Architect:

UNStudio

Hoofdaannemer:

Boele & van Eesteren bv

Bouwkundig adviseur:

INBO

Installatie adviseur:

Deerns

Bouwfysica:

DGMR

Coördinerend adviseur:

Aveco de Bondt

BIM coordinatie:

Boele & van Eesteren bv

Projectdata

Start ontwerp - Oplevering:

2013 - 2017

Omvang:

27500 m2 BVO

Locatie:

Eindhoven

Beeldmateriaal:

Fotostudio Hans Wilschut

Naast het station in Eindhoven wordt het nieuwe Rabobank kantoor gebouwd. Voor de ontwikkeling van het kantoor zijn duurzame materialen en technieken gebruikt om energieverbruik terug te dringen. Zo zijn er in het gebouw de eerste prototypes PowerWindows toegepast, die energie opwekken door lichtval om te zetten in stroom. Het ontwerp is stads met een natuurlijk karakter, door het gebruik van natuursteen, houten interieur en groene buitenruimtes.

De nieuwbouw bestaat uit een half-verdiepte parkeergarage met daarboven een kantoorgebouw van 9 lagen. Daarbuiten wordt een buitendek voor parkeren op begane grondniveau gemaakt. 

De hoofddraagconstructie bestaat uit een structuur van prefab betonnen kolommen met prefab betonbalken en kanaalplaatvloeren. De trap- en liftkernen worden uit in het werk gestorte betonwanden gemaakt die het gebouw stabiliseren. Op de kanaalplaatvloeren wordt een gewapende druklaag gestort, zodat de vloeren schijfwerking kunnen verzorgen.

Kenmerkend voor het ontwerp zijn de uitkragende blokken van de Noord-Westgevel en aan de Zuid-Oostgevel.

Dit zorgt ervoor dat de buitengevellijnen variëren per verdieping. Hierdoor was een dragende gevellijn niet goed mogelijk. Daarom is gekozen voor een kolomraster waarbij kolommen in het gebouw zijn geschoven en de vloerconstructies hier overheen uitkragen naar de gevels. 

Voor de grootste uitkragingen zijn stalen vierendeelconstructies toegepast. De gevels zijn opgebouwd met zelf-overspannende prefab betonnen binnenbladen.

Het complex is compleet gebouwd in 3D. Dit betekent dat elk onderdeel vooraf volledig in 3D is uitgewerkt. Dat maakt het mogelijk om bijvoorbeeld gevels, wanden en deuren te prefabriceren. Groot voordeel daarvan is dat het gebouw op locatie als een gigantisch bouwpakket in elkaar gezet kan worden. Deze bouwwijze is sneller en milieuvriendelijker dan conventionele methodes. Bovendien draagt ook dit bij aan minimale overlast voor omwonenden. Het doordachte proces heeft ervoor gezorgd dat de bouw zeer voorspoedig verloopt. In mei 2017 is het gebouw opgeleverd, twee maanden voor op schema. 

Het Eindhovens Dagblad publiceerde een leuk artikel over het nieuwe kantoorpand.