Deltares


Betrokken partijen

Constructie adviseur:

Pieters Bouwtechniek

Opdrachtgever:

Deltares

Architect:

Jeanne Dekkers Architectuur

Hoofdaannemer:

De Combi

Installatie adviseur:

Deerns

Bouwmanagement:

RPS

Projectdata

Start ontwerp - Oplevering:

2010 - 2013

Omvang:

6000 m2 BVO

Locatie:

Delft

Beeldmateriaal:

John Verbruggen / ScagliolaBrakkee / Jeanne Dekkers Architectuur

De nieuwbouw voor Deltares, een onafhankelijk toegepast kennisinstituut op het gebied van water, ondergrond en infrastructuur, omvat 6.000 m2. Het bestaat uit een kantoorgebouw van drie lagen en een vergader- en congrespaviljoen. Het paviljoen staat volledig in het water. Het nieuwe, energie- en CO2-arme gebouw heeft een gevel die ‘reageert’ op haar voortdurend veranderende oriëntaties. De glanzende gevelbanden hebben verlopende dieptes die als een natuurlijke zonwering functioneren en tegelijkertijd dynamiek aan het totaalbeeld geven.

De draagstructuur van het kantoor is ontworpen in beton met vlakke vloeren. Hierbij is de flexibiliteit ten behoeve van de installaties en het plaatsen van binnenwanden optimaal. In de vloeren wordt betonkernactivering toegepast. De betonkolommen worden niet in, of direct achter de gevel geplaatst maar staan 3,3 meter van de gevel af om de transparantie van het gebouw te vergroten. In de gevel staan kleine stalen kolommen. Op deze wijze kunnen de verdiepingsvloeren slank worden geconstrueerd. Gekozen is voor toepassing van de gewichtsreducerende Bubbledeck vloeren. Met deze wijze van construeren wordt materiaal en daarmee gewicht bespaard, wat in het kader van duurzaamheid een belangrijk aspect is.

Voor het paviljoen is een lichte staalconstructie toegepast. Als dakhuid zijn houten dozen gekozen. Op het constructieve dak wordt een extra huid gemaakt van hout met een luchtspouw. Ook wordt een hoge isolatie waarde in het dakpakket gerealiseerd. De transparante zijde van het paviljoen bestaat grotendeels uit glas. De dichte zijde van het paviljoen wordt constructief opgebouwd uit kalkzandsteen.