Brede School Moerwijk


Betrokken partijen

Constructie adviseur:

Pieters Bouwtechniek

Opdrachtgever:

Gemeente Den Haag

Architect:

DP6 Architectenbureau

Installatie adviseur:

DGMR

Projectdata

Start ontwerp - Oplevering:

2012 - 2015

Omvang:

5557 m2 BVO

Locatie:

Den Haag

Beeldmateriaal:

Impressies: DP6 architectuurstudio

De ‘brede buurtschool plus’, is gelegen in Moerwijk, Den Haag. Het gebouw biedt plaats aan twee basisscholen; OBS De Kleine Wereld en SBO Cor Emousschool, een voorschoolse opvang, een kinderdagverblijf en een multifunctionele accommodatie. De Kleine Wereld is een reguliere basisschool en de Cor Emousschool is een school voor bijzonder onderwijs.

Het ontwerp van DP6 bestaat uit een aantal in elkaar geschoven orthogonale volumes, heeft een grondvlak van ca.76m x 36m en twee bouwlagen. Een centraal punt in het ontwerp is het volume van de twee gymzalen op de eerste verdieping. Dit volume wordt omsloten door een ‘woordmuur’, een belangrijk architectonisch element in het ontwerp. Het centrale volume is visueel los gehouden van de rest van het gebouw, eromheen liggen hoge gangen met daklichten.

Het gebouw ontleent zijn stabiliteit aan een drietal dragende betonwanden, die zich van boven tot onder in het hart van het gebouw, rondom de gymzalen bevinden.

De vloer van de gymzalen bestaat uit een akoestisch vloerpakket (bestaande uit: een betonvloer met een dikte van 150 mm op een spouw van 100 mm) op een draagstructuur van een kanaalplaat 400 mm dik en druklaag 80 mm dik. De constructievloer weegt 750 kg/m² en wordt gedragen door de betonwanden van de gymzalen.

Beide scholen hebben een eigen entree, die door onderbouw, middenbouw en bovenbouw gedeeld wordt. De leerlingen van de midden- en bovenbouw kunnen direct naar boven lopen, de onderbouw slaat af naar zijn eigen cluster. De multifunctionele ruimten bevinden zich bij de entree, in het hart van het gebouw. Deze zijn te gebruiken als ontmoetingsruimte, voor brede competentieontwikkeling zoals techniek, drama, koken, theater, dans, LKP en voor eventuele buurtactiviteiten, buitenschoolse opvang en vieringen.

De ruimten kunnen door flexibele wanden geschakeld worden voor verschillend gebruik. De speellokalen van De Kleine Wereld kunnen bijvoorbeeld als podium fungeren en handvaardigheid, beeldende expressie en techniek kunnen in de middaguren in verschillende werkvormen plaats vinden. Ook is vanuit dit hart de toegang naar de gymzalen op de verdieping.

Met het oog op exploitatie en gebouwbeheer op verschillende gebruikstijden is het gebouwdeel voor multifunctioneel gebruik eenvoudig af te sluiten van de schoolgedeelten