Eerste Oosterparkstraat


Betrokken partijen

Constructie adviseur:

Pieters Bouwtechniek

Opdrachtgever:

Stadgenoot Amsterdam

Architect:

Rappange & Partners Architecten

Hoofdaannemer:

Heijmans N.V.

Brandtechnisch adviseur:

Caubergh Huygen

Bouwfysica:

Caubergh Huygen

Projectdata

Start ontwerp - Oplevering:

2013 - 2018

Omvang:

6200 m2 BVO

Locatie:

Amsterdam

Beeldmateriaal:

Google Streetview en Stadgenoot (luchtfoto's)

Het project Eerste Oosterparkstraat 88-126 is een ‘vernieuwbouwproject’, naar ontwerp van Rappange & Partners Architecten. Stadgenoot had daar huizen uit de jaren tachtig ten tijde van de stadsvernieuwing staan, die niet meer te renoveren waren. Wat er voor in de plaats moest komen waren woningen die aansloten bij het negentiende eeuwse straatbeeld.

De opdracht was het opwaarderen van de Eerste Oosterparkstraat met een publiekstrekker in de vorm van een supermarkt van 1000 m2 en een aantal winkels. De bestaande, eind negentiende eeuwse panden, waren daarvoor niet geschikt. Ze waren te laag, te smal en te klein. Maar slopen wilden de buurt en de politiek niet.

De keuze viel daarom op historisch verantwoorde nieuwbouw die past in het karakter van de straat. Dat resulteerde in herbouw van de bestaande panden. Tijdens het slopen zijn oude elementen bewaard voor hergebruik, zoals gevelankers, balkonhekjes en natuurstenen ornamenten. Er zijn 39 sociale huurwoningen, een supermarkt van ca. 1.000 m2 en zes winkels gerealiseerd.

(bron: rappange.nl)