Fellenoord 15


Betrokken partijen

Constructie adviseur:

Pieters Bouwtechniek

Opdrachtgever:

Ed­ge Tech­no­lo­gies (voor­heen OVG Re­al Es­ta­te)

Architect:

UNStudio

Installatie adviseur:

Deerns

Projectdata

Start ontwerp - Oplevering:

2016 - 2020

Omvang:

43000 m2 BVO

Locatie:

Eindhoven

Beeldmateriaal:

Hans Wilschut

Naast het station in Eindhoven is de voormalige Rabobank herontwikkeld tot modern, flexibel kantoorgebouw. Bij de herontwikkeling is 37.000 m² BVO gerenoveerd en 6.000 m² nieuwbouw toegevoegd. Delen van het pand zijn gesloopt om een beter ensemble te kunnen creëren. De losse bestaande gebouwen zijn samengevoegd door een atrium van 35x35 m tussen de bouwdelen te maken.

De voormalige Rabobank heeft een ondergrondse parkeerkelder met daarop 10 bouwlagen voor kantoren. Het bestaande skelet is van beton gemaakt en uitgebreid met staal-betonconstructies. Het bestaande skelet is rondom uitgebreid met tot 8 meter uitkragende staalconstructies. 

Het is een ge­bouw dat vol­le­dig is ge­re­gi­streerd in de ma­te­ri­a­len­bank Ma­das­ter, BREEAM-NL Ex­cel­lent is en dat slim wer­ken op­ti­maal on­der­steunt door een vol­le­dig ge­ïn­te­greerd Smart Buil­ding sys­teem. 

Pieters Bouwtechniek was hoofdconstructeur van het project maar heeft ook de complete detailengineering uitgevoerd. 

In de video hieronder wordt inzicht gegeven in het ontwerp van het nieuwe kantoor.