V&D Hilversum


Betrokken partijen

Constructie adviseur:

Pieters Bouwtechniek

Opdrachtgever:

Unibail Rodamco

Architect:

SUM architecten

Hoofdaannemer:

Pennings

Brandtechnisch adviseur:

DGMR

Bouwkundig adviseur:

SUM architecten

Installatie adviseur:

Hori

Bouwmanagement:

BOAG

Bouwfysica:

Hori

Projectdata

Start ontwerp - Oplevering:

2018 - 2019

Oorspronkelijk bouwjaar:

1935

Omvang:

12000 m2 BVO

Locatie:

Hilversum

Het oude V&D pand in Hilversum tussen de Zeedijk en de aan de Kerkstraat staat al enige tijd leeg. Het pand heeft een vloeroppervlak van ruim 12.000 m2 en is diverse keren verbouwd en uitgebreid. Eigenaar Unibail Rodamco is van plan om het leegstaande pand nieuw leven in te blazen en heeft diverse partijen aangetrokken om de verbouw te realiseren.

Het bestaande casco blijft zoveel mogelijk behouden en zal worden voorzien van een facelift. De indeling zal met de komst van nieuwe retailers grondig worden gewijzigd en het pand krijgt van binnen en van buiten een geheel nieuwe uitstraling. SUM architecten uit Hilversum legt op dit moment de laatste hand aan de nieuwe gevels.

In verband met de komst van de eerste huurder staat de planning onder hoge druk. BOAG uit Rotterdam stuurt het ontwerpteam aan zodat in iets meer dan 6 maanden het ontwerp en de uitvoering gerealiseerd kunnen worden Op 1 juni 2019 zal de eerste oplevering plaatsvinden en kan de eerste huurder, C&A, haar intrek nemen in het volledig gerenoveerde pand. Het pand staat via een brug in verbinding met het onlangs volledig gerenoveerde Hilvertshof, waarvan Pieters Bouwtechniek tevens de hoofdconstructeur was.

Wat de architectuur betreft heeft SUM architecten zich verdiept in het DNA van de binnenstad. Daarbij hebben ze aansluiting gezocht bij de diverse bouwperiodes en -stijlen zoals die in de stad en in het gebouw te vinden zijn. Voor de nieuwe gevels hebben ze gekozen om de architectonische kwaliteiten, die met oorspronkelijke bouwperiodes samengaan, te benoemen en op een eigentijdse manier mee te nemen in het nieuwe ontwerp. Voorbeelden hiervan zijn de erkers, het kleurgebruik, metselwerk en ornamenten.

Het bestaande casco bestaat uit een in het werk gestorte betonconstructie. Het eerste deel is in de jaren ’30 gebouwd, de rest in de jaren ‘60. Er zijn grofweg twee stramienen gehanteerd, te weten 5,5 x 8,0m en 8,2 x 9,0m.  Het gebouw is (bijna) volledig onderkelderd, en heeft 3 (deels 4) verdiepingen. Het bestaande gebouw heeft twee gevels én ingangen.

De constructieve aanpassingen hebben enerzijds betrekking op de splitsing van het winkeloppervlak en anderzijds op de nieuwe gevels. De diverse nieuwe winkels krijgen eigen ingangen, trappen en liften. Hiervoor zijn nieuwe liftputten aangebracht in de souterrain vloer en nieuwe vloersparingen aangebracht. Deze sparingen zijn gerealiseerd door het aanbrengen van een relatief zware stalen raveelconstructies. De bestaande gevels volledig gesloopt en voor de opbouw van de nieuwe gevels zijn nieuwe staalconstructies ontworpen.