Wegensteunpunt Assen


Betrokken partijen

Constructie adviseur:

Pieters Bouwtechniek

Opdrachtgever:

Provincie Drenthe

Architect:

24H architecture

Hoofdaannemer:

Geveke Bouw

Installatie adviseur:

AMIC Installation Consultancy

Projectdata

Start ontwerp - Oplevering:

2012 - 2013

Omvang:

3300 m2 BVO

Locatie:

Assen

Beeldmateriaal:

24H architecture / Woodteq

Het wegensteunpunt ligt aan de A28 bij Assen en bestaat uit een zoutloods en twee overkappingen voor materieel en een kantine. Alle bouwdelen zijn zoveel mogelijk aan de randen van de locatie gebouwd om een groot middenterrein te houden om voldoende te kunnen manoeuvreren met de diverse voertuigen. Aan de buitenzijde van het terrein is een talud geplaatst met een groene afwerking. Zowel de zoutloods als de overkappingen bestaan voor het grootste deel uit beton en hout. De gevels zijn afgewerkt met een natuurlijke houten bekleding.

De zoutloods en de overkappingen zijn ‘open’ gebouwen. De zoutloods bestaat uit twee vakken van 15 meter breed en twee van circa 8 meter breed. Alle vier vakken zijn 25 meter diep. Het grote dak kraagt aan alle kanten wat over en meet 51 bij 32 meter. De houten dakconstructie bestaat uit hoofdliggers die dwars op de betonwanden liggen. Voor dakconstructie zijn bomen gebruikt die op het terrein stonden. De ligger over de kolommen heeft een grove structuur, de secundaire liggers zijn glad gelamineerd en hier overheen ligt een balklaag. Hierdoor ontstaat in de houtconstructie een verfijning. De houtconstructie van de zoutloods bestaat uit hoofdliggers en kruisende gordingen. Deze liggen in één vlak waardoor veel aandacht besteed moet worden aan de verbindingen in het dak. De dakschijf ligt op V-kolommen.