iTens balkonverankering

Vanuit de vraag om te helpen bij de constructieve onderbouwing van het (toen nog) Heli-systeem, ontwikkelden we voor leverancier NormteQ de iTens-verbinding. Deze kwalitatief zeer hoogwaardige verbinding maakt het mogelijk om (extreem zware) betonnen balkons,

iTens-balkonverankering-524x356.jpg

galerijen en andere elementen achteraf te monteren, wat een groot uitvoeringstechnisch voordeel biedt. De verbinding werd ontwikkeld voor nieuwbouw, maar biedt ook mogelijkheden voor renovatie en herbestemming. 

iTens-exploded-524x356.jpg