Kaaspakhuis


Betrokken partijen

Constructie adviseur:

Pieters Bouwtechniek

Opdrachtgever:

Whitehouse Development B.V.

Architect:

Mei architects and planners

Hoofdaannemer:

Vergeer bouw B.V.

Projectdata

Start ontwerp - Oplevering:

2014 - 2016

Omvang:

8500 m2 BVO

Locatie:

Gouda

Beeldmateriaal:

Ossip van Duivenbode

Vakprijzen gewonnen:

Nationale Staalprijs 2018 in de Categorie Woningbouw

Het Kaaspakhuis De Producent aan de Wachtelstraat te Gouda bestond in 2015 precies 100 jaar. Het gebouw is een Rijksmonument en heeft de afgelopen 100 jaar altijd als kaaspakhuis gefunctioneerd. Nu de kaasproductie is verhuisd naar een ander onderkomen, is dit markante gebouw herontwikkeld tot woongebouw met prachtige lofts. In het gebouw zijn 50 appartementen van 60-120 m2 met een groot atrium in het midden. Het nieuwe ontwerp houdt rekening met de bijzondere rol die het in de kaasgeschiedenis van Gouda heeft. Door innovatief hergebruik van zoveel mogelijk elementen uit het oude pakhuis, zoals de originele kaasplanken, is de geschiedenis van 100 jaar kaas maken nog goed voelbaar in het gebouw.

De belastingen uit de stellingen waarop de kazen werden opgeslagen werd direct naar de bestaande funderingen afgedragen, de stellingen hebben hun eigen fundering. Bij de herontwikkeling naar lofts zijn de stellingen verwijderd en zijn nieuwe constructieve vloeren gemaakt. Het totale gewicht van deze vloeren is ongeveer gelijk aan het gewicht van de kazen wat opgeslagen lag. De belasting wordt echter afgedragen via de gebouwkolommen. Hierdoor zijn overdrachtsconstructies in de funderingen nodig om ook de palen onder de stellingen te activeren. De bestaande gebouwconstructies zijn versterkt met behoud van de oorspronkelijke uitstraling. Onder een deel van het gebouw is funderingsherstel toegepast omdat de bestaande houten palen aangetast waren.

In de bestaande kaaspakhuizen is een groot atrium gemaakt. In de nieuwe atriumgevel is een bijna onzichtbare constructie gemaakt om de nieuwe galerijen en het nieuwe atriumdak te dragen. Hiervoor zijn delen van de bestaande gevels en vloeren verwijderd.

Tijdens de uitvoering bleek dat de werkelijke constructie van het gebouw op veel punten afweek van de archiefgegevens. Hierdoor zijn tijdens de uitvoering vele innovatieve oplossingen voor de constructies bedacht waarbij de woningindeling en de gewenste uitstraling zoveel mogelijk behouden bleven.

In 2018 won het Kaaspakhuis de Nationale Staalprijs 2018.

Architectenweb plaatste een interessant artikel over het project: Loftwoningen in een Gouds kaaspakhuis.

Ook de Architect schreef een mooi artikel over het project: Nieuw licht op donker pakhuis.

Architect Robert Winkel vertelt in een film over de locatie, de geschiedenis en de toekomst van het Kaaspakhuis. 

De bouw is te volgen aan de hand van de video’s hieronder (video’s: AMMO – Amber Heij & Mei architects and planners als architect).