De Knoop


Betrokken partijen

Constructie adviseur:

Pieters Bouwtechniek

Opdrachtgever:

Rijksvastgoedbedrijf

Architect:

cepezed

Projectdata

Start ontwerp - Oplevering:

2015 - 2018

Oorspronkelijk bouwjaar:

1989

Omvang:

31000 m2 BVO

Locatie:

Utrecht

Beeldmateriaal:

cepezed, Lucas van der Wee

Het voormalige hoofdkwartier van de Koninklijke Landmacht ‘De Knoop’ heeft een nieuwe functie gekregen als gecombineerd kantoor- en vergadercentrum voor de overheid. Daarnaast zijn verschillende typen werkplekken voor andere partijen en horecavoorzieningen gerealiseerd. De werkzaamheden bestonden uit zowel nieuwbouw als renovatie.

Het uit 1989 stammend complex bestaat uit een betonskelet dat compleet gestript en gerenoveerd is. Tegen het bestaande pand is een 35 meter hoge nieuwbouw gemaakt met staalconstructies en kanaalplaatvloeren. De bestaande kelder is grootschalig aangepast voor installaties. Bij de herontwikkeling werd het bestaande gebouw ingrijpend aangepast en deels gesloopt. Daarnaast kwam er een uitbreiding met acht verdiepingen. In totaal telt het pand 14 verdiepingen, waarvan 13 boven maaiveld. Het complex meet 31.000 m2.

Het nieuwe rijkskantoor heeft een transparante en dubbelhoge plint, met daarin algemene functies zoals de entreezone, het café, restaurant en aanlandwerkplekken. De bestaande bouw van twaalf lagen bevat alle kantoorfuncties, waarbij de geschiedenis van het gebouw goed leesbaar blijft. De grote achthoekige betonkolommen zijn vol in het zicht gebleven, maar de vele bakstenen binnenwanden zijn verdwenen ten behoeve van meer licht, lucht, openheid en transparantie. Klimaatplafonds in de bestaande bouw maken dat geen verlaagde plafonds meer nodig zijn, en ondanks de beperkte verdiepingshoogte toch maximale ruimtelijkheid ontstaat.

Het vergadercentrum is ondergebracht in de uitbreiding, die via een atrium en ‘transportzone’ met liften en trappen is geschakeld met de oudbouw. In het vergadercentrum liggen de pauzeplekken en gastwerkplekken, die grenzen aan het atrium en in open verbinding staan met deze ruimte. Omwille van de rust zijn de vergaderzalen juist meer afgekeerd van het atrium. Een glazen huid met verticale geleding verbindt de verschillende onderdelen tot een geheel. Bestaande inhammen zullen op deze manier verworden tot vides. In de oudbouw is de verhouding van transparante en gesloten geveldelen 3:1, terwijl de uitbreiding hogere verdiepingen heeft met een open-dichtverhouding van één op één.

In mei 2016 zijn de bouwwerkzaamheden gestart. In het eerste kwartaal van 2018 is het complex opgeleverd. 

De Architect schreef een mooi artikel over het project.

In onderstaande video, gemaakt in opdracht van Strukton, is de bouw in een timelapse te zien.