Poppodium Patronaat


Betrokken partijen

Constructie adviseur:

Pieters Bouwtechniek

Opdrachtgever:

Gemeente Haarlem

Architect:

Diederen, Dirrix, Van Wylick

Hoofdaannemer:

Ballast Nedam

Projectdata

Start ontwerp - Oplevering:

2003 - 2005

Omvang:

4100 m2 BVO

Locatie:

Haarlem

Het oude poppodium Patronaat in Haarlem  uit de jaren zeventig voldeed niet langer aan de eisen van de tijd en werd te klein. Op dezelfde locatie verrees een compleet nieuw, veel groter Patronaat. De grote zaal voor 950 personen bevindt zich op de eerste verdieping. Op niveau -1 is een kleinere zaal voor 250 personen. De foyer, met garderobe en kaartcontrole, zit daartussen op maailveldniveau. De materiaalkeuze (schoon beton, glas en roodbruin hout) draagt bij aan de stoere sfeer van het gebouw.

Er is een “doos in doos”-constructie toegepast van boven elkaar gelegen theaterzalen, laad- en losstraat in en door het gebouw. Vanwege geluidsisolatie, er moet tegelijkertijd in beidzalen een programma te draaien zijn, staat de grote zaal op veren en de kleine op een rubber mat.

Het gebouw is strak tussen belendende percelen gelegen. Het gebouw is geheel gefundeerd op de zowel de blijvende damwanden (staal) van de bouwput, als op damwanden onder de funderingspoeren t.p.v. de kolommen. De damwanden nemen zowel trek (opdrijven) als druk op (gewicht van het gebouw). Het gebouw is vrijwel geheel onderkelderd.