Rudolf Steiner College


Betrokken partijen

Constructie adviseur:

Pieters Bouwtechniek

Opdrachtgever:

Arcis-Arconiko

Architect:

Arconiko

Hoofdaannemer:

COMEG

Installatie adviseur:

Van Dorp

Bouwfysica:

Van Dorp

Coördinerend adviseur:

Pieters Bouwtechniek

Projectdata

Start ontwerp - Oplevering:

2013 - 2015

Omvang:

6000 m2 BVO

Locatie:

Rotterdam

Beeldmateriaal:

Kees Stuip | Photostuip, Pieters Bouwtechniek (bouwfoto's), COMEG (beelden fundering)

De oude Ambachtsschool aan de Tamboerstraat in Crooswijk wordt gerenoveerd om na oplevering het Rudolf Steiner College te huisvesten. De oude Ambachtsschool (1909) bestaat uit twee evenwijdige vleugels met een totaaloppervlak van ca. 5.000 m2. De vleugels worden weer in oude glorie hersteld en ruimtelijk verbonden door een nieuw schoolhart met entree en theater. Het klassieke schoolgebouw wordt getransformeerd tot een modern schoolgebouw dat voldoet aan hedendaagse eisen.

Vanwege houten paalkoppen die boven de grondwaterstand uit komen en grote zettingsschade aan de bestaande gebouwen is algeheel funderingsherstel noodzakelijk.

Het herstel bestaat uit het heien van inwendig geheide stalen buispalen vanaf de begane grondvloer binnen het contour van het gebouw en het storten van een nieuwe funderingsvloer (dikte 350 mm) die rondom ingekast is in de bouwmuren. Ernstige scheurvorming in de bouwmuren en gevels wordt hersteld en/of opnieuw opgemetseld en de vloeren worden met een lichte vullaag uitgevlakt.

Bij de renovatie is speciale aandacht besteed aan de grote luchtkanalen en de benodigde schachten en wandsparingen om te voldoen aan de adviezen van Het Frisse Scholenproject.

Op het middenterrein waar voorheen de werkplaatsen stonden komt een nieuwe entree, verbindingsgang en theater. Arconico Architecten heeft in samenwerking met Pieters voor deze zone een ruimtelijke constructie ontworpen met houten spanten.