Brede school Westerpark West geopend

23 mei 2023

Halverwege mei 2023 is de brede school Westerpark West feestelijk geopend. De brede school biedt ruimte voor ongeveer 700 basisschoolleerlingen, een kinderdagverblijf en een peuterspeelzaal.

De Brede School mag zich een ‘Frisse School’ noemen. De school onderscheidt zich als het gaat om interieur door natuurlijke materialen en kleurgebruik en voldoet aan het frisse scholen concept Klasse B. Het concept van een ‘Frisse School’ betekent een schoolgebouw met een laag energieverbruik en een gezond binnenmilieu. Hierbij wordt gekeken naar energie, lucht, temperatuur, licht en geluid. De school in Holland Park ontstijgt op dat vlak de daarvoor gestelde standaard. Ook duurzaamheid speelt een belangrijke rol in het ontwerp. Met onder andere de aansluiting op een duurzame collectieve warmte- en koude opslag, het gebruik van zonnepanelen en isolatie van hoge kwaliteit wordt het schoolgebouw energieneutraal. 

De brede school komt in de woonbuurt Holland Park West (Park Valley) te staan. In deze nieuwe buurt van woonwijk Holland Park worden gefaseerd 716 woningen, die variëren in (sociale en middeldure) huur en koop, gerealiseerd.

Het plan is een samenwerking tussen BPD en Dura Vermeer in opdracht van gemeente Diemen. Het ontwerp wordt verzorgd door Mecanoo Architecten, Pieters Bouwtechniek constructieadvies, Merosch installatie advies, Bureau Nieman en BOOM Landscape. Als hoofdconstructeur heeft Pieters Bouwtechniek een essentiële rol gespeeld in de ontwikkeling van de Brede School, met bijzondere aandacht voor het ontwerp van de trappen in het atrium. Hier heeft Pieters Bouwtechniek zich intensief beziggehouden met het creëren van een trillingscomfort dat voldoet aan hoge standaarden, waardoor de scholieren een aangename en stabiele ervaring hebben binnen de schoolomgeving. Tot slot heeft het project zich verrijkt door de unieke aspecten, zoals de plaatsing boven de parkeergarage, de succesvolle 3D samenwerking tussen alle betrokken partijen en de opvallende ruime gymzaal.

 

 Terug naar het nieuwsoverzicht