Voortgang bouw Vrachtgebouw 17 op Schiphol

8 mei 2023

De bouw van Vrachtgebouw 17 op Schiphol vordert, zoals te zien is op de foto's hiernaast.

In Vrachtgebouw 17 zullen vliegtuiggoederen worden uitgeladen aan de ‘airside’ van het gebouw, waarna ze via een geautomatiseerd systeem worden herverdeeld en voorbereid voor transport over de weg aan de ‘landside’ kant, en vice versa.

Constructie
De stabiliteit van het vrachtgebouw wordt verzorgd door prefab betonnen kolommen, geplaatst in een stramien van 22 x 24 m en ingeklemd in de fundering. Hierdoor is de hal vrij indeelbaar en kunnen de kolommen eenvoudig worden gedemonteerd.

Het dak bestaat uit gelamineerde houten volle wand liggers met stalen dakplaten. De vloer is in het werk gestort op HSP palen en er is een apart gebouw van 2 bouwlagen met een oppervlakte van ongeveer 1.000 m2 genaamd het "Eaglesnest".

Een mezzanine vloer voor de kantoren van de vrachtafhandelaars bestaat uit een kanaalplaatvloer en kan relatief eenvoudig worden gedemonteerd vanwege de aangepaste detaillering.

Beeldmateriaal: De Vries en Verburg Bouw B.V.
Beeldmateriaal: De Vries en Verburg Bouw B.V.
Beeldmateriaal: De Vries en Verburg Bouw B.V.
Beeldmateriaal: De Vries en Verburg Bouw B.V.
Beeldmateriaal: De Vries en Verburg Bouw B.V.


Terug naar het nieuwsoverzicht