Capital C genomineerd voor de Nationale Staalprijs 2020

10 juli 2020

Capital C, de voormalige Diamantbeurs aan het Weesperplein in Amsterdam, is genomineerd voor de Nationale Staalprijs 2020. Het rijksmonument onderging een ingrijpende renovatie naar een ontwerp van architectenbureau ZJA in samenwerking met Heyligers design + projects.

Het door Gerrit van Arkel in 1910 ontworpen gebouw is krachtig en eigenzinnig. Het is een Amsterdamse klassieker en vanzelfsprekend verklaard tot rijksmonument. Maar na verschillende toevoegingen, een brand en diverse verbouwingen is van het oorspronkelijke monument weinig over. Om een stap naar voren te kunnen doen en weer ‘smoel’ te hebben, moest de Diamantbeurs zijn oorspronkelijke gevel grotendeels terugkrijgen.

Op het dak zijn de twee markante torens, de originele dakrand en de timpanen uit Van Arkels oorspronkelijke ontwerp in ere hersteld. Bovenop het klassieke monumentale gebouw werd van staal en glas een bijzondere koepel geplaatst; de High Light. De opbouw van de High Light is zelfstandig en staat een stapje terug ten opzichte van de oorspronkelijke gevellijn en los van de koepeltoren. Daar waar de twee nagebouwde torens op het dak staan, zijn de ribben van de stalen constructie weggelaten en is een dakterras aangelegd.

State of the art architectuur
De High Light is een staaltje state of the art architectuur: de koepel is een gridshell, wat betekent dat de constructieve kracht geleverd wordt door de dubbele kromming van de elementen. Een principe dat grote overspanning zonder kolommen mogelijk maakt. Via parametrisch ontwerp ontstond een licht ogende, transparante koepel, waarbij geen onderdeel exact gelijk is aan het andere. Het mooie aan deze werkwijze is bovendien dat de uiteindelijk vorm stap voor stap, op een natuurlijke, gecontroleerde manier kon worden gegenereerd.

Realisatie kelder
Naast de optopping is er ook een kelder onder het bestaande monument gerealiseerd. Technisch het meest uitdagende onderdeel van het project, omdat het gebouw eerst opgevangen wordt om hierna een kelder te realiseren. 

Het doel van het ontwerp met de kelder is dat het bestaande souterrain, wat nu functioneert als parkeergarage, weer in commercieel bedrijf komt en er een horeca bestemming in wordt gemaakt. Door het vervallen van een garage, wordt eronder het gebouw een nieuwe parkeergarage gerealiseerd, welke direct voor een funderingsherstel zal gaan verzorgen. Kortom een uitdagend project.

Koen IJff, projectleider Pieters Bouwtechniek gaf een interview over het project.

Bouwen met Staal publiceerde in juni 2019 een artikel over het project, geschreven door ir. Steven van Eck en ing. Koen IJff van Pieters Bouwtechniek.

Beeld: Jan Willlem Kaldenbach
Jan Willlem Kaldenbach


Terug naar het nieuwsoverzicht