Capital C, Amsterdam


Betrokken partijen

Constructie adviseur:

Pieters Bouwtechniek

Opdrachtgever:

Capital C

Architect:

ZJA Zwarts & Jansma Architecten

Hoofdaannemer:

DCV

Installatie adviseur:

Hans van Dam Projectmanagement & Advies

Bouwmanagement:

Peak development

Bouwfysica:

Peutz

Coördinerend adviseur:

Pieters Bouwtechniek

BIM coordinatie:

Pieters Bouwtechniek

Projectdata

Start ontwerp - Oplevering:

2015 - 2019

Oorspronkelijk bouwjaar:

1911

Locatie:

Amsterdam

Beeldmateriaal:

onder meer Jan Willem Kaldenbach

Vakprijzen gewonnen:

Nationale Staalprijs 2020in de Categorie Utiliteit, MIPIM awards 2020 in de categorie ‘best refurbished building’

Een beurs is een ontmoetingsplek van markten, mensen en ideeën. De voormalige Diamantbeurs in Amsterdam had al deze functies in zich verenigd. Ook het centrum voor de creatieve industrie dat er nu in is gehuisvest, vertegenwoordigt deze functies.

Rijksmonument in ere hersteld
Het door Gerrit van Arkel in 1911 ontworpen gebouw is krachtig en eigenzinnig. Het is een Amsterdamse klassieker en vanzelfsprekend verklaard tot rijksmonument. Maar na verschillende toevoegingen, een brand en diverse verbouwingen is van het oorspronkelijke monument weinig over. Om een stap naar voren te kunnen doen en weer ‘smoel’ te hebben, moest de Diamantbeurs zijn oorspronkelijke gevel grotendeels terugkrijgen. Het rijksmonument onderging een ingrijpende renovatie naar een ontwerp van architectenbureau ZJA in samenwerking met Heyligers design + projects.

De uitbreiding accentueert de kwaliteiten van het monument
Bij het ontwerp is de relatie met het torentje en de klokkoepel bepalend geweest. De nieuwe dakopbouw houdt afstand van het torentje en staat er los van, zodat de koepeltoren weer een blikvanger kan worden.

Op het dak zijn de twee markante torens, de originele dakrand en de timpanen uit Van Arkels oorspronkelijke ontwerp in ere hersteld. Bovenop het klassieke monumentale gebouw werd van staal en glas een bijzondere koepel geplaatst; de High Light. De opbouw van de High Light is zelfstandig en staat een stapje terug ten opzichte van de oorspronkelijke gevellijn en los van de koepeltoren. Daar waar de twee nagebouwde torens op het dak staan, zijn de ribben van de stalen constructie weggelaten en is een dakterras aangelegd.

State of the art architectuur
De High Light is een staaltje state of the art architectuur: de koepel is een gridshell, wat betekent dat de constructieve kracht geleverd wordt door de dubbele kromming van de elementen. Een principe dat grote overspanning zonder kolommen mogelijk maakt. Via parametrisch ontwerp ontstond een licht ogende, transparante koepel, waarbij geen onderdeel exact gelijk is aan het andere. Het mooie aan deze werkwijze is bovendien dat de uiteindelijk vorm stap voor stap, op een natuurlijke, gecontroleerde manier kon worden gegenereerd.

(bron: ZJA Zwarts & Jansma Architecten)

Realisatie kelder
Naast de optopping is er ook een kelder onder het bestaande monument gerealiseerd. Technisch het meest uitdagende onderdeel van het project, omdat het gebouw eerst opgevangen werd om hierna een kelder te realiseren. 

Het doel van het ontwerp met de kelder is dat het bestaande souterrain, wat nu functioneert als parkeergarage, weer in commercieel bedrijf komt en er een horeca bestemming in wordt gemaakt. Door het vervallen van een garage, wordt eronder het gebouw een nieuwe parkeergarage gerealiseerd, welke direct voor een funderingsherstel zal gaan verzorgen. Kortom een uitdagend project.

In september 2020 won het gebouw de MIPIM awards 2020, in de categorie ‘best refurbished building’.  

In 2020 won project de Nationale Staalprijs.

Cement plaatste een artikel over het project, geschreven door Koen IJff, projectleider Pieters Bouwtechniek.

Koen IJff gaf ook een interview over het project.

Bouwen met Staal publiceerde in juni 2019 een artikel over het project, geschreven door ir. Steven van Eck en ing. Koen IJff van Pieters Bouwtechniek.

Ook Bouwwereld (www.bouwwereld.nl) publiceerde een artikel over het projecten, net als Het Parool.

Capital C Amsterdam maakte een aantal korte informatiefilms over het project, in de serie 'Creëren van Capital C'. 

Octatube maakte een mooie timelapse van hoe in 8 dagen de gehele staalconstructie van de dome werd geplaatst op het dak.

AT5 zond een item uit over het gebruik van daken in Amsterdam, waarin vanaf 0.28 min. ook Capital C uitgebreid wordt genoemd.