Huisvesting DMO


Betrokken partijen

Constructie adviseur:

Pieters Bouwtechniek

Opdrachtgever:

Rijksvastgoedbedrijf

Architect:

Rijksvastgoedbedrijf

Hoofdaannemer:

BAM

Brandtechnisch adviseur:

Rijksvastgoedbedrijf

Installatie adviseur:

Rijksvastgoedbedrijf

Bouwmanagement:

Rijksvastgoedbedrijf

Bouwfysica:

Rijksvastgoedbedrijf

Coördinerend adviseur:

BAM A&E

BIM coordinatie:

BAM A&E

Projectdata

Start ontwerp - Oplevering:

2015 - 2020

Omvang:

9000 m2 BVO

Locatie:

Huis ter Heide

Beeldmateriaal:

Impressie: © Rijksvastgoedbedrijf

Pieters is geselecteerd als constructeur om de nieuwe huisvesting van de Defensie Materieel Organisatie (DMO) te construeren. Bam Bouw en Techniek te Bunnik is de aannemer van dit project.

DMO verrijst op Camp New Amsterdam in Huis ter Heide (gemeente Zeist). De Defensie Materieel Organisatie zorgt er onder meer voor dat militairen kunnen werken met ‘modern, robuust en veilig materieel’, aldus Defensie. De materieelorganisatie is betrokken bij de aankoop, instandhouding en verkoop van materieel. Van kleding en tanks tot vliegtuigen en wapens.

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) is opdrachtgever van het project. Het gaat in totaal om een pand met een vloeroppervlakte van 9.000 vierkante meter. DMO is al gevestigd op het terrein van Camp New Amsterdam, maar de verschillende onderdelen zitten nu nog verspreid in oude, bestaande gebouwen.

Het ontwerp weerspiegelt volgens Defensie ‘de verschillende functionele onderdelen van het gebouw’. Het nieuwe onderkomen bestaat uit een honderd meter lange kantoorvleugel met drie verdiepingen. Aan deze vleugel wordt vervolgens een vijfhoekig gebouw gerealiseerd van 38 meter breed en 55 meter diep. Hierin wordt de OPS-room gerealiseerd. OPS staat voor Operations en vormt samen met het Joint IV Commando (JIVC) de IT-leverancier van Defensie en haar ketenpartners. Ze zijn verantwoordelijk voor de (door)ontwikkeling, het beheren, aankopen, uitgeven en afstoten van alle IT-middelen die Defensie gebruikt.

In de EMVI-aanbesteding heeft het RVB veel aandacht gevraagd voor planning, risicobeheersing en kwaliteitsborging. Daarnaast zijn social return en duurzaamheid belangrijke criteria geweest in de selectiefase. Op de daken van beide gebouwdelen komen zonnepanelen. Het pand wordt zo energie-efficiënt mogelijk gemaakt, onder meer door de vrijkomende warmte van het datacentrum te gebruiken om ook de rest van het gebouw van warmte te voorzien.

Het zogenaamde Pentagon, waarin de entree, het datacentrum en de OPS-room zijn ondergebracht bestaat uit een staalconstructie met kanaalplaatvloeren. Constructieve druklagen op de kanaalplaatvloeren zorgen voor de schijfwerking. De verticale stabiliteit wordt verkregen uit prefab betonschijven.
De OPS-room is een grote kolomloze ruimte met 8 gelijke hoeken. Ter plaatse van de buitengevel zorgt een stalen ring ervoor dat de dakconstructie in evenwicht is. De draagconstructie van het Pentagon bestaat uit 8 samengestelde stalen liggers die in de nok bij elkaar komen en ter plaatse van de gevel allemaal in een hoek van de stalen ring uitkomen. De spatkrachten uit de stalen liggers zorgen worden ter plaatse van de gevel omgezet in trekkracht in de stalen ring. Druk in de dakliggers en trek in de stalen ring zorgen voor het evenwicht in de dakconstructie.

De hoofddraagconstructie van de kantorenvleugel bestaat uit een staalconstructie met slimline verdiepingsvloeren. Door de toepassing van dit vloersysteem is het eenvoudig om leidingen te verplaatsen. Door de vloer uit te voeren als een horizontale schijf zijn geen aanvullende stabiliteitsvoorzieningen nodig. Prefab betonschijven zorgen ervoor dat de windbelasting kan worden afgevoerd naar de fundering. De kantorenvleugel is berekend voor een extra verdieping.