Momenteel in aanbouw: 61 woningen Machinistenhof

20 augustus 2020

Woningbouwproject Machinistenhof behelst de nieuwbouw van een gesloten bouwblok, als onderdeel van de gebiedsontwikkeling Parkstad te Rotterdam, Kop van Zuid. Het woongebouw is gesitueerd aan de Laan op Zuid, grenzend aan een bestaand schoolgebouw en het Spoorweghavenpark.

Het bouwblok is opgebouwd uit verschillende bouwdelen, die onderling van elkaar verschillen in maatvoering en gevelafwerking met verschillende kleuren en verbanden. Door de zorgvuldige detaillering en op elkaar afgestemd materiaal- en kleurenpallet en ontstaat er een consistent geheel met subtiele verschillen. 

Pieters Bouwtechniek is hoofdconstructeur van het appartementencomplex (blok C). Het complex bestaat uit 7 bouwlagen. Hiervan zijn 6 bouwlagen beschikbaar voor appartementen en is op de begane grond ruimte voor bergingen en klein detailhandel. Parkeren zal plaatsvinden op maaiveld. Het complex is opgebouwd uit een insitu gestorte onder- en bovenbouw. Kenmerkend aan het project zijn de verspringingen in de gevels. Met name is er veel aandacht besteed aan de robuustheid van de dragende zijgevel met verspringende kolomelementen.

Per bouwdeel wordt een ander kleur en ander type verbijzonderd metselwerk toegepast. Waardoor zowel het blok als de individuele woning duidelijk afleesbaar is.

Het project telt 31 stadswoningen, 8 herenhuizen en een compact appartementencomplex met 22 huurappartementen.

Impressie: Spee Architecten
Impressie: Spee Architecten
Impressie: Spee Architecten
Impressie: Spee Architecten
Impressie: Spee Architecten


Terug naar het nieuwsoverzicht