Machinistenhof


Betrokken partijen

Constructie adviseur:

Pieters Bouwtechniek

Opdrachtgever:

Leyten Bouwplanontwikkeling B.V.

Architect:

Spee Architecten

Hoofdaannemer:

Ouwehand Bouw

Bouwkundig adviseur:

Casteo

Projectdata

Start ontwerp - Oplevering:

2017 - 2020

Omvang:

2700 m2 BVO

Locatie:

Rotterdam

Beeldmateriaal:

Spee Architecten

Afgelopen mei is er gestart met de bouw van het woningbouwproject de Machinistenhof in Rotterdam. Het nieuwbouwproject op de Kop van Zuid is gelegen aan de Laan op Zuid en het Spoorweghavenpark en omvat 41 koopwoningen en 20 huurappartementen. Het woonblok vormt de derde en laatste fase van het door Leyten ontwikkelde blok L dat onderdeel is van de gebiedsontwikkeling Parkstad, die de Afrikaanderwijk en de Kop van Zuid met elkaar moet gaan verbinden. Eerder werden door Leyten in blok L al een brede school, supermarkt met aanvullende winkels en ruim honderd huur- en koopwoningen gerealiseerd. 

De oplevering van de Machinistenhof is gepland in het eerste kwartaal van 2020 waarbij de huurappartementen door Leyten zelf in belegging worden genomen. Het project wordt gerealiseerd door Ouwehand Bouw en is ontworpen door Spee Architecten.

Pieters Bouwtechniek is hoofdconstructeur van het appartementencomplex (blok C). Het complex bestaat uit 7 bouwlagen. Hiervan zijn 6 bouwlagen beschikbaar voor appartementen en is op de begane grond ruimte voor bergingen en klein detailhandel. Parkeren zal plaatsvinden op maaiveld. Het complex is opgebouwd uit een insitu gestorte onder- en bovenbouw. Kenmerkend aan het project zijn de verspringingen in de gevels. Met name is er veel aandacht besteed aan de robuustheid van de dragende zijgevel met verspringende kolomelementen.