Brug De Tanerij


Betrokken partijen

Constructie adviseur:

Pieters Bouwtechniek

Opdrachtgever:

Gemeente Zwolle

Architect:

ipv Delft

Hoofdaannemer:

Konstruktiebedrijf Hillebrand

Projectdata

Start ontwerp - Oplevering:

2007 - 2010

Locatie:

Zwolle

Beeldmateriaal:

ipv Delft en Stan Janssen, Pieters Bouwtechniek

Over de Achtergracht in het centrum van Zwolle ligt een dubbeldeks voetgangersbrug; De Tanerij. Het ontwerp is geïnspireerd op het verticale lijnenspel in de gevel van het naastgelegen theater. Daarnaast is de kromming van de brug in het bovenaanzicht ook toegepast in het zijaanzicht. Zo ontstond een lensvormige vierendeelligger met twee brugdekken. De lensligger is opgebouwd uit kokerprofielen van 400 bij 400 millimeter en heeft een Z-vormige dwarsdoorsnede. De bovenste en de onderste koker van de lensligger maken deel uit van respectievelijk het boven- en het benedendek. De constructieve uitwerking van de lensvormige vierendeelligger was bepaald niet klip-en-klaar. Doordat de brug gekromd is en een Z-vormige doorsnede heeft, bleek vooral het opvangen van torsie een uitdaging. Stijve brugdekken en kokervormige randliggers boden uitkomst.

Het hoogteverschil tussen de twee brugdekken is op het hoogste punt ruim twee meter. Voetgangers hebben zo in het midden van de brug ook op de laaggelegen route uitzicht naar beide kanten. Beide brugdekken zijn 1,70 meter breed.

Voor een zo rustig mogelijk beeld is gekozen voor een vierendeelligger, dus zonder diagonalen. Doordat de horizontale en verticale elementen momentvast zijn verbonden, vormen ze als geheel een stijve ligger. Vanwege de lensvorm is de hart-op-hart afstand van de verticalen niet overal gelijk. Bij de uiteinden van de lensligger komen niet alleen de onder- en bovenregel samen, maar ook de krachten die op beide kokerprofielen werken. De kortste verticaal neemt de meeste schuifspanning op. De verticalen staan daarom dicht bij de uiteinden een meter korter op elkaar en in de uiteinden zelf zijn verticale schotten aangebracht om zo de grote belasting op te nemen.