P. Rijpstra draagt voorzitterschap VN Constructeurs over

27 mei 2021

Paul Rijpstra heeft op donderdag 20 mei 2021 het voorzitterschap van VNconstructeurs overgedragen aan Eric van den Broek. Paul is 6 jaar voorzitter voor VN Constructeurs geweest.

Paul Rijpstra heeft in de rol van voorzitter de vereniging nog beter op de kaart gezet, waarbij de afgelopen jaren de professionalisering van de organisatie verder in gang is gezet. Daarnaast zijn de activiteiten verder uitgebreid en heeft VN Constructeurs een prominente rol verworven binnen de Constructeurswereld als ook daarbuiten. 

In de bestuursperiode van Paul Rijpstra is veel aandacht gegeven aan de gevolgen voor bouwwerken bij aardbevingen in Groningen en de problematiek met breedplaatvloeren. Instortingen van gebouwen hebben de focus gelegd op het verhogen en borgen van het veiligheid in de volledige bouwkolom.

Het belangrijkste resultaat van de afgelopen 6 jaar is zonder meer de enorme focus op de constructieve veiligheid. Voor het borgen van deze constructieve veiligheid is een nieuwe constructeur nodig. Paul stelt vast dat één constructeur verantwoordelijk moet worden voor het gehele bouwwerk. Deze constructeur moet de constructieve veiligheid kunnen borgen om zo calamiteiten te voorkomen. We noemen hem de coördinerend constructeur nieuwe stijl. De coördinerend constructeur nieuwe stijl wordt het eerste aanspreekpunt voor het geheel, van ontwerp tot detailuitwerking, van de hoofddraagconstructie, de bouwkundige constructies en de hulpconstructies. Hij wordt via zijn toetsende rol resultaatverantwoordelijk.

Paul Rijpstra dankt de huidige en oud bestuursleden voor de samenwerking en de leden van de vereniging voor het in hem gestelde vertrouwen. VNconstructeurs is een vereniging om trots op te zijn.
 

Paul Rijpstra


Terug naar het nieuwsoverzicht