Pieters geselecteerd voor CSG Reggesteyn

24 november 2020

Het ontwerpteam onder leiding van NOAHH | Network Oriented Architecture en Braaksma & Roos Architectenbureau is geselecteerd voor het ontwerp van de  natuurinclusieve campus Christelijke Scholen Gemeenschap (CSG) Reggesteyn te Nijverdal. De beide vestigingen van CSG Reggesteyn zullen samengaan in een uitnodigende, natuurinclusieve en duurzame schoolcampus aan de Noetselerbergweg. De oplevering van de campus staat gepland voor eind 2023. Pieters Bouwtechniek is constructeur. ICSadviseurs is hierbij verantwoordelijk voor het projectmanagement en het gebruikersbegeleiding traject. 

Natuurinclusieve campus met leerpaviljoenen
Uitgangspunt voor het ontwerp is de inspirerende interactie tussen de school, de omgeving en de samenleving. De ambitie voor CSG Reggesteyn is om een toekomstgerichte schoolcampus te ontwerpen vanuit het oogpunt van de natuurrijke omgeving. Een prachtige school met veel praktijklokalen, een belangrijke rol voor natuur en buitensport, waar je samen met de buurt de collectieve moestuin verzorgt, en waar het onderwijs integraal verbonden is met het landschap. 

In deze schoolcampus krijgen meerdere leerpaviljoenen, verspreid over het hele perceel, een plek middenin de weelderige groene omgeving. Zodoende wordt de campus op een fraaie wijze verbonden met het heidelandschap van de Sallandse heuvelrug en het dorp Nijverdal, en is de gehele campus met zorg, op kleinschalige wijze, ingepast in de omliggende omgeving. Deze nieuwe circulaire typologie geeft de mogelijkheid om verder te bouwen aan de campus en paviljoenen te transformeren bij veranderend gebruik in de toekomst. Wij streven naar een zelfvoorzienende, energie-neutrale campus, met een minimum aan toegevoegde installaties.

De cocon-vormige leerpaviljoenen beschikken over een eigen programma en zijn praktijk- en theoriegerichte, multifunctionele plekken voor cursorisch, interdisciplinair en contextrijk onderwijs. Ook zijn er individuele werkplekken in stiltezones en er is veel aandacht besteed aan de specifieke wensen van de boven- en onderbouw. Door de paviljoenen te verbinden ontstaat een sociaal hart waar ontmoeting en kennisuitwisseling gestimuleerd wordt. Het natuurinclusieve karakter van de school maakt het een dynamische plek waar leerlingen zelf hun eigen lunch kunnen oogsten uit de gezamenlijke moestuin, waar ze leren over de Sallandse biodiversiteit, waar podcasts opgenomen kunnen worden en waar leerlingen hun eigen medialab kunnen ontwerpen in Minecraft. De ontwikkeling van de leerling staat hierin centraal: de school is hierbij een plek die uitdaagt tot sociale interactie en maatschappelijke verantwoordelijkheid, en waar je je veilig en gerespecteerd voelt.

Never Demolish - Re-use!
Duurzaamheid en circulariteit is meer is dan energiebesparing: het gaat ook over het hergebruiken van wat reeds bestaat. Een respectvolle omgang met het huidige gebouw van CSG Reggesteyn ligt daarmee in het verlengde van onze toekomstgerichte ambitie. Het schoolpand uit de jaren 70 heeft een duidelijk kwaliteit: een robuust exterieur met een stoere uitstraling dat versterkt wordt door de structuralistische inslag van gevelelementen. De bestaande aula is transparant en ruimtelijk opgezet. Desondanks heeft het gebouw een somber, introvert interieur met veel donkere gangen, weinig flexibiliteit in het programma, en is sterk verouderd qua technische installaties. Na het onderzoeken van de kansen en mogelijkheden die de bestaande structuur bood, is een bewuste keuze gemaakt voor een duurzame transformatie van de bestaande school waarin robuuste materialen worden ingepast in het casco, en waar vrijkomende materialen uit de oudbouw worden hergebruikt in een aantal nieuwe circulaire leerpaviljoens. 

Een betekenisvolle samenwerking
Gezien de specifieke vraagstelling hebben architectenbureaus NOAHH en Braaksma & Roos Architectenbureau besloten om samen te werken. In deze buitengewoon interessante herbestemming komen de visie, werkwijze en kwaliteiten van beide bureaus bijeen in een geïnspireerd team. NOAHH levert vanuit de ervaring in complexe gebouwen en maatschappelijke vraagstukken een betekenisvolle bijdrage. Braaksma & Roos Architectenbureau biedt een rijke expertise in contextuele herbestemmingsprojecten. Het team gelooft dat een duurzame en inspirerende leefomgeving ontstaat op het raakvlak van oud en nieuw, waar verhalen worden doorverteld en waar nieuwe hoofdstukken worden geschreven. 

Het ontwerpteam bundelt de benodigde kennis en ervaring van NOAHH | Network Oriented Architecture, Braaksma & Roos Architectenbureau, INNAX, MoBius en Pieters Bouwtechniek. Het team leunt op langdurige onderlinge samenwerkingsverbanden en kennis en werkten eerder nauw samen bij vergelijkbare complexe nieuwbouw en transformatie opgaves.

NOAHH vat de ambitie en visie voor CSG Reggesteyn samen in onderstaande film.

CSG Reggesteyn - Noaberschap! from NOAHH on Vimeo.

Beeldmateriaal: NOAHH | Network Oriented Architecture
Beeldmateriaal: NOAHH | Network Oriented Architecture


Terug naar het nieuwsoverzicht