Project CLV volop in ontwikkeling

11 juli 2019

Sinds een paar weken is het het slopen en strippen begonnen bij het project Christelijk Lyceum te Veenendaal. Op de locatie waar ruim vijftig jaar geleden het huidige gebouw werd geopend, wordt in augustus 2020 een modern, toekomstgericht én (bijna) energieneutraal pand in gebruik genomen. Mét respect voor het verleden.

Een bijzonder aspect van de verbouwing betreft de betrokkenheid van de leerlingen bij het project. Het CLV wilde haar leerlingen ook het nodige duurzaamheidsbesef meegeven en heeft ze vroegtijdig bij de verbouwing betrokken. Ze worden met name bij het nieuwe vak NWO (Natuurwetenschappelijk Onderzoek) gestimuleerd om na te denken over duurzaamheid en doen verschillende onderzoeken op het gebied van groene energie, afvalverwerking, hergebruik van materialen en energieverbruik. De beste ideeën worden meegenomen in het hernieuwde gebouw.

Het is het streven om het hoofdgebouw bijna energieneutraal te maken. Daarnaast wordt het nieuwe hoofdgebouw van het CLV gasloos. Alle maatregelen samen moeten er toe leiden dat de nieuwe school 50 tot 60 procent minder CO2 uitstoot dan de oude school.

Impressie: NOAHH | Twitter @NOAHH_network | Instagram @noahh_architects LinkedIn @NOAHH | Network Oriented Architecture


Terug naar het nieuwsoverzicht