Christelijk Lyceum Veenendaal (CLV)


Betrokken partijen

Constructie adviseur:

Pieters Bouwtechniek

Opdrachtgever:

HEVO

Architect:

NOAHH

Hoofdaannemer:

Burgland bouw

Brandtechnisch adviseur:

ZRi

Bouwkundig adviseur:

NOAHH

Installatie adviseur:

INNAX

Bouwmanagement:

HEVO

Bouwfysica:

ZRi

Coördinerend adviseur:

Pieters Bouwtechniek

BIM coordinatie:

NOAHH

Projectdata

Start ontwerp - Oplevering:

2018 - 2021

Oorspronkelijk bouwjaar:

1965

Omvang:

7000 m2 BVO

Locatie:

Veenendaal

Beeldmateriaal:

www.arvalleymedia.nl

Het Christelijk Lyceum in Veenendaal bestaat uit een aantal gebouwen. Het hoofdgebouw en de gymzalen zijn aan renovatie toe. Het concept van hergebruik staat hierbij voor de school centraal. De nieuwbouw wordt gevormd door een drie-laags volume met een atrium als sociaal hart, geflankeerd door twee te renoveren bestaande gebouwen uit de jaren zestig. Het gebouw is zo opgezet dat het een duidelijk sociaal hart krijgt. Alle ruimten zijn gesitueerd rondom een atrium. In dit atrium is ruimte voor ontmoeting, ontstaat er overzicht en kun je een glimp opvangen van wat er in de bovengelegen leergebieden gebeurt. De trappen zijn als leerlandschappen multifunctioneel in gebruik; ze kunnen gebruikt worden voor voorstellingen, bijeenkomsten, ouderavonden, ze functioneren als leerplekken en tegelijkertijd kan de trap bij de aula getrokken worden als pauzeruimte. Ieder leergebied krijgt in het gebouw een duidelijke identiteit. Met de nieuwbouw en met de zorgvuldige positionering ten opzichte van waardevol groen en historische bomen versterken we de identiteit van de campus en de aansluiting op de buurt en de Kerkewijk.

Pieters is de constructeur voor dit project.

Bouwdeel B
Bouwdeel B staat ook bekend als de hoogbouw van het CLV. Het betreft een vierlaagse lokalenvleugel. De constructie is opgezet als een betonkolommenstructuur met betonnen vloeren en een betonnen dak.

Aanpassingen bouwdeel B

  • Het gedeelte van bouwdeel B tussen as 1 en 22 zal worden gesloopt;
  • Om ruimte voor lokalen te maken worden een aantal betonnen kolommen op de verdiepingen verwijderd en zal de vloer worden opgevangen met stalen liggers en versterking van de aanwezige betonnen balken middels koolstof lijmwapening. De kolommen die nog blijven staan zullen moeten worden versterkt;
  • De lift wordt verplaatst en de sparing van de bestaande lift met de naast gelegen leiding schacht zal worden dicht gelegd. Ook een groot gedeelte van de dragende wanden rondom deze schachten zal worden verwijderd;
  • Het trappenhuis op de kop van gebouw B zal worden dichtgelegd met een nieuwe vloer en de kolommen zullen gedeeltelijk worden verwijderd. De vloer zal opgevangen moeten worden met stalen liggers en versterking van de aanwezige betonnen balken middels koolstof lijmwapening;
  • De stabiliteit van het gebouw zal worden gewaarborgd door het aanbrengen van nieuwe betonwanden.

De constructieopzet van bouwdeel D is nagenoeg gelijk aan die van bouwdeel B, maar bouwdeel D heeft slechts twee bouwlagen. Ook hier is sprake van de kolommenstructuur met ondersteuningen in de gevel en één ondersteuning in het midden van de overspanning.

Aanpassingen bouwdeel D

  • Op dit bouwdeel wordt een extra bouwlaag geplaatst. Deze bestaat uit een staalconstructie met een kanaalplaatvloer. De kanaalplaten zijn gekoppeld aan de stalen randliggers en vormen hierdoor een stijve schijf om de horizontale belasting naar de stabiliteitswanden over te kunnen brengen;
  • Het bestaande trappenhuis wordt aangepast. De vloer zal middels stalen liggers opgevangen moeten worden;
  • Er komen een aantal nieuwe betonnen wanden in bouwdeel D, die dienen als stabiliteitswanden. Onder deze wanden zal de fundering moeten worden aangepast.

Elk bouwdeel is op zichzelf stabiel. De stabiliteit van de bouwdelen B en D wordt verzorgd door betonnen wanden, waarbij de verdiepingsvloeren als stijve schijven fungeren. De stabiliteit van de nieuwbouw wordt verzorgd door een combinatie van betonnen wanden en stalen portalen. Ook hier fungeren de vloeren als stijve schijf om de horizontale belasting over de stabiliserende elementen te verdelen. De drie bouwdelen staan los van elkaar. Tussen de bouwdelen zijn dilataties aanwezig.