Renovatie Cluster Zuid te Leiden in volle gang

14 september 2023

De renovatie van Cluster Zuid, een deel van de Universiteitsbibliotheek Leiden, is in volle gang.  Het project omvat de renovatie van 7 bestaande gebouwen tot één modern gebouw.

Cluster Zuid
Cluster Zuid werd eind jaren 70 ontworpen door architect Joop van Stigt voor de faculteit der geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden. Opvallend is de structuralistische opzet die aansluit bij de 'structuur van de stad' en zich uit in een duidelijk raster van paddenstoelvormige betonnen kolommen.

Tijdens de renovatie en uitbreiding, wordt de oppervlakte vergroot van 7.850 naar 11.400 vierkante meter. Dit zal ruimte bieden aan meer dan 700 plekken voor onderwijs en zelfstudie, twee hoorcollegezalen, werk- en vergaderruimtes, gemeenschappelijke ruimtes en twee bibliotheken.

Status renovatie
Het middelste van de 7 gebouwen is inmiddels gesloopt om ruimte te bieden aan een atrium wat de overige bestaande gebouwen met elkaar verbindt. Nu de ruwbouw zijn einde nadert wordt deze lichte en open ruimte al goed zichtbaar.

Als afwerking van de wanden in het atrium is gekozen om houten delen te hergebruiken die al in de bestaande gebouwen aanwezig waren.

Projectpartners
Architect is De Zwarte Hond, de opdrachtgever is Vastgoedbedrijf Universiteit Leiden. Kuijpers is de installateur, Constructif de aannemer en Nelissen Ingenieursbureau de installatieadviseur. Pieters Bouwtechniek is als hoofdconstructeur betrokken bij dit project en is verantwoordelijk voor het constructief ontwerp bestaande uit diverse betonconstructies en de in het oog springende staalconstructie van het nieuwe atrium. Terug naar het nieuwsoverzicht