Hein Brakel

Technisch creatief. Bevlogen en enthousiast. Een echte vakman. Deze kernwoorden typeren ir. H. (Hein) Brakel, voormalig directeur van Bouwtechniek Holding. In 1983 begon hij als constructief adviseur en compagnon van Jan Pieters (de naamgever van Pieters Bouwtechniek). Nog steeds is Hein als ‘meewerkend voorman’ bij veel projecten rechtstreeks betrokken, en tot in detail op de hoogte van wat er speelt. Vanaf 2017 trekt Hein zich langzaam terug als directeur van de holding. Hij draagt de verantwoordelijkheden over aan ir. J.H. (Jan) Versteegen.

‘Constructie is een gevecht met de zwaartekracht.’ Het is een uitdaging om iets dun, rank en elegant te maken, terwijl de krachten erop inwerken. In dialoog met de architect tot technisch haalbare oplossingen komen. Gaan tot het uiterste, maar wel met verantwoordelijkheidsgevoel op het gebied van veiligheid en financiën. Dát telt.

Het constructievak kent veel ‘docerende’ elementen. Hein geeft graag uitleg over de budgettaire, technische en esthetische consequenties van een bepaalde constructiekeuze. En ook waarom je iets niet moet willen. Iets wat op de tekening heel eenvoudig lijkt, kan bijvoorbeeld moeilijk uitvoerbaar zijn. Het is een uitdaging het vak zo breed en volledig mogelijk uit te oefenen, en kennis uit de uitvoeringsfase mee te nemen in een volgend ontwerp. ‘Ontwerpen op een wolk’ is vooral niet de bedoeling.

Heins vele internationale contacten zorgen er mede voor dat Pieters Bouwtechniek ook in het buitenland actief is. Zoals bijvoorbeeld bij de restauratie van de St. Paulus en Petrus Kathedraal in Paramaribo en het ontwerp van het nieuwe Parlementsgebouw in Koeweit.

Zijn taakopvatting is stevig verankerd in de bedrijfscultuur: eerlijk, integer en verantwoord ondernemen. Verder gaan dan je eigen vakgebied. Altijd nét iets meer doen dan er gevraagd wordt. Volledig commitment. Dat is waar Hein voor staat, en met hem Pieters Bouwtechniek.

hbrakel@pieters.net

Terug naar het overzicht