Alfrink College


Betrokken partijen

Constructie adviseur:

Pieters Bouwtechniek

Opdrachtgever:

Gemeente Zoetermeer

Architect:

Ralph Goutier, Gemeente Zoetermeer afdeling Vastgoed

Hoofdaannemer:

Groenendijk PGN Bouw

Brandtechnisch adviseur:

DGMR

Bouwkundig adviseur:

HET architectenbureau, Naaldwijk

Bouwfysica:

DGMR

Projectdata

Start ontwerp - Oplevering:

2015 - 2018

Omvang:

800 m2 BVO

Locatie:

Zoetermeer

Beeldmateriaal:

Rem van Schelt

Een frisse en kleurrijke uitstraling, dat is het resultaat van de metamorfose die het Alfrink College heeft ondergaan.

Het Alfrink College was in de afgelopen 30 jaar regelmatig op kleine schaal uitgebreid, maar een grote renovatie was hard nodig om van alle losse delen van de school weer één geheel te maken. De grootste wens vanuit de leerlingen was meer kleur in het gebouw aan te brengen, de docenten zagen graag meer licht. Met de verbouwing heeft het Alfrink College meer ruimte, en veel meer licht en kleur gekregen. De hoofdingang werd meters naar voren geplaatst, waardoor meer ruimte ontstond. Alle buitenmuren van de school werden aangepakt en geïsoleerd, de school is nu ook een stuk duurzamer en zuiniger met energie.

De vloeren in de centrale hal en de gang zijn voorzien van een nieuwe afdeklaag en zijn bijna klaar voor nieuwe tegels. Ook de aula is stevig onder handen genomen en heeft een nieuwe frisse uitstraling

Een belangrijk uitgangspunt van het project is dat de school ten tijde van de verbouwing niet gesloten mocht worden en dat de overlast voor de leerlingen zoveel mogelijk beperkt diende te blijven. Pieters Bouwtechniek heeft gekozen om bij de optopping het bestaande dak in tact te laten om daarboven een nieuwe constructie te maken. Dit was mogelijk door de keuze van een lichte staalconstructie met spanten en staalplaatbetonvloeren.

Krachtsafdracht vindt zoveel mogelijk plaats op bestaande kolommen, al zijn in het bestaande deel ook een aantal nieuwe kolommen geplaatst. Door de nieuwe kolommen slim te plaatsen en met de staalconstructie de krachtsafdracht goed te sturen zijn er bovendien in het bestaande deel geen nieuwe funderingspalen benodigd geweest.