Alaska Building


Betrokken partijen

Constructie adviseur:

Pieters Bouwtechniek

Opdrachtgever:

Modulus Vastgoedontwikkeling

Architect:

KOW Architectuur

Hoofdaannemer:

Visser en Smit Bouw

Bouwmanagement:

Stevens van Dijck

Projectdata

Start ontwerp - Oplevering:

2006 - 2009

Omvang:

42500 m2 BVO

Locatie:

Rijswijk

Het betreft een kantoorgebouw van zeven verdiepingen met een twee-laagse parkeerkelder. In het midden van het gebouw is een groot atrium met daarin hangende vergaderboxen. Om het gebouw zit een transparante glazen gevel en boven het atrium een glazen kap. 

Bij dit project zijn zeer grote kolomvrije kantoorruimtes gerealiseerd met vloeroverspanningen van meer dan 16m. Omdat voor de expeditie en de opslag een zwaardere belastingeis geldt, is daarvoor een alternatieve constructie gekozen. Door een speciale brugliggervloer toe te passen kunnen hier vrachtwagens van verkeersklasse 45 rijden.

Het project is in zeer korte tijd ontworpen en uitgewerkt. Het VO/DO is eind 2006 gemaakt in een tijdsbestek van enkele weken. Op basis van deze stukken is vervolgens een aannemer geselecteerd waarmee in vier weken een voor de uitvoering geoptimaliseerd plan is ontwikkeld. 

De bouw is gestart in september 2007 en het gebouw is in juli 2009 opgeleverd. De korte ontwerpperiode was alleen mogelijk doordat het ontwerpteam goed op elkaar was ingespeeld en de communicatie optimaal verliep. Ook de opdrachtgever speelde hierin een grote rol door het ontwerpteam te stimuleren en op de juiste wijze aan te sturen.